Podwyżka inflacyjna dla pracowników

Podwyżki inflacyjne — jak inflacja wpływa na wzrost wynagrodzenia?

 

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny inflacja w marcu 2024 roku wyniosła 2% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Choć to niewiele w porównaniu do poprzednich lat, to jednak w praktyce można odczuć ten wskaźnik na cenach usług i towarów. To przekłada się także na spore wahania w kwestii wynagrodzeń proponowanych przez pracodawców. Czy w kontekście rosnących kosztów życia podwyżki inflacyjne powinny być przygotowywane przez pracodawców? Jakie praktyki związane z podwyżkami inflacyjnymi są najbardziej pożądane na rynku? Przejdź dalej i dowiedz się więcej.

Spis treści:

  1. Czym jest podwyżka inflacyjna?
  2. O czym należy pamiętać przy ustalaniu podwyżki inflacyjnej?
  3. Jak czytać wskaźniki inflacji?
  4. Inflacja a wynagrodzenie — jak wygląda rynek pracy?

Czym jest podwyżka inflacyjna?

W praktyce podwyżka inflacyjna dla pracownika to waloryzacja miesięcznego wynagrodzenia z uwzględnieniem aktualnego wskaźnika inflacji w kraju. Kiedy inflacja nie ustępuje i jej wskaźnik stale rośnie, zachodzi potrzeba wprowadzenia podwyżki dla pracownika właśnie z tytułu wysokiej inflacji.

Na takie kroki warto się zdecydować wtedy, kiedy inflacja zaczyna być odczuwalna w codziennym życiu. W ten sposób poprawisz sytuację dochodową swoich pracowników, a tym samym zadbasz o wysoki poziom zadowolenia z aktualnego miejsca zatrudnienia.

Według Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach przygotowanego przez Grafton ponad 60% ankietowanych osób otrzymało podwyżki w 2023 roku. W większości wzrost wynagrodzenia nie przekracza 15%, co oznacza, że działania pracodawców rekompensują jedynie spadek wartości pieniądza. Nie ma to przełożenia na rzeczywisty wzrost płacy pracowników. Więcej przeczytasz w naszym raporcie wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach.

Pamiętajmy o tym, że podwyżki waloryzacyjne z tytułu inflacji nie są obowiązkiem pracodawcy, o ile w umowie nie było takiego zapisu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wynagrodzenie pracownika jest niższe niż minimalne wynagrodzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej dla danego roku kalendarzowego. Pracodawca jest zobligowany do podniesienia wynagrodzenia pracownika do poziomu wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia dla danego roku kalendarzowego.

O czym należy pamiętać przy ustalaniu podwyżki inflacyjnej?

W trakcie ustalania podwyżki inflacyjnej dla pracowników warto wziąć pod uwagę przede wszystkim aktualny wskaźnik inflacji w kraju oraz wartość minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku minimalna wynagrodzenie  w kraju wyniesie 4300 złotych brutto.

Podczas ustalania wartości podwyżki w pracy dla swoich pracowników, musisz uwzględnić kilka czynników:

  • wartość minimalnego wynagrodzenia w kraju,
  • najnowsze dane dotyczące wskaźnika inflacji,
  • oczekiwania pracowników odnośnie do podwyżki z powodu inflacji – tutaj warto przeanalizować raporty z badań rynkowych lub przeprowadzić ankiety wśród zatrudnionych już osób,
  • możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Jeśli pracodawca zdecyduję się na wprowadzenie w firmie podwyżki związanej z inflacją, powinien objąć nią wszystkich zatrudnionych pracowników w tym także tych na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wypowiedzeniach i innych zwolnieniach od pracy. Takie rozwiązanie pozwoli pracodawcy na  uniknięcie zarzuty dyskryminacji i zachowanie zasady równego traktowania.

Podwyżki inflacyjne nie zostały uregulowane w przepisach prawa pracy, pracodawca, który jednak zamierza stosować takie rozwiązanie wobec swoich pracowników, powinien je uregulować w dokumentach wewnątrzzakładowych odnoszących się do wynagrodzenia np. Regulaminie wynagradzania.

Przykładowo: jeśli wskaźnik inflacji wynosi 2,8%, warto zdecydować się na podwyżkę dla pracownika na poziomie ok. 5% w stosunku do dotychczasowej pensji. Dzięki temu nie tylko redukujemy wpływ rosnących cen na zarobki swoich pracowników, ale także przyznajemy dodatkowe pieniądze w ramach podwyżki – to przekłada się na lepszą motywację pracowników, zmniejszone ryzyko przejścia specjalistów do innego pracodawcy.

Zgodnie z Raportem wynagrodzeń w sektorze BSS przygotowanym przez Grafton średnie wynagrodzenie brutto w grudniu 2023 roku wyniosło 8032,96 złotych. Przykładowo: 5% podwyżki od bazowego wynagrodzenia 8032,96 złotych to dodatkowe 401,65 zł brutto miesięcznie.

W praktyce na podwyżkę w pracy z tytułu rosnącej inflacji mogą liczyć nie tylko osoby zatrudnione na stałe, ale także te, które są nieobecne w pracy z powodu zwolnień lekarskich, Podwyżki inflacyjne przysługują także pracownikom na urlopach: macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych. 

Podwyżka dla pracownika rok do roku

 

Jak czytać wskaźniki inflacji?

Według informacji przekazywanych przez Narodowy Bank Polski najpopularniejszą metodyką obliczania wartości inflacji jest ustalenie wskaźnika CPI. Jest też prosty wzór, który umożliwia obliczenie stopy inflacji bazowej.

I = Cf-Cp/Cp*100%

I – stopa inflacji,

Cf – cena towaru w danym roku,

Cp – cena towaru rok wcześniej.

W ten sposób otrzymujemy informację o bazowej stawce inflacji w danym okresie.

Aby obliczyć, jaka wartość podwyżki inflacyjnej będzie optymalna dla pracowników, musimy przeanalizować dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podwyżka dla pracowników z powodu inflacji nie zawsze jest równoznaczna z podwyższeniem ogólnego poziomu życia. Jeśli wraz ze wzrostem wynagrodzenia inflacja ponownie poszybuje w górę, wtedy ceny produktów spożywczych, towarów i usług także wzrosną. To przełoży się na brak jakiegokolwiek poczucia podwyżki płacy przez pracownika.

Inflacja a wynagrodzenie — jak wygląda rynek pracy?

Zgodnie z Raportem wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach, przygotowanym przez Grafton podwyżki wynagrodzeń miały miejsce aż u 60% osób ankietowanych.  Warto jednak dodać, że duży wzrost inflacji a co za tym idzie wzrost cen towarów i usług spowodował sytuację, że rzeczywiście nie jest odczuwalny wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

Podsumowując: wprowadzenie podwyżki inflacyjnej w firmach jak najbardziej ma sens, szczególnie jeśli chcemy utrzymać pozytywne relacje z pracownikami. Podwyżki dla pracowników z tytułu rosnących kosztów życia przekładają się także na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oraz głębsze relacje z podwładnymi – dzięki temu rzadziej musimy poszukiwać nowych specjalistów i przeprowadzać kolejne wdrożenia świeżych pracowników.