czesto zadawane pytania

Pytania zadawane podczas rozmów o pracę

Pytania zadawane podczas rozmów o pracę

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, które możesz usłyszeć podczas rozmowy o pracę. Już dziś pomyśl o odpowiedziach.

Pytania dotyczące szkoły i studiów

 • Proszę powiedzieć mi coś więcej o Pana/Pani studiach... Dlaczego wybrał(a) Pan/Pani ten typ szkoły? Czy miał(a) Pan/Pani do wyboru inną szkołę?
 • Jaki był Pana/Pani ulubiony temat w szkole?
 • Co uzyskał Pan/Pani dzięki studiom?
 • Ile języków Pan/Pani zna?
 • Dlaczego przerwał(a) Pan/Pani studia?
 • Czy chciał(a)by Pan/Pani znów studiować?
 • Czy wiodło się Panu/Pani podczas studiów?
 • Co było Pana/Pani największym osiągnięciem na studiach?
 • Jakim zajęciom poza szkołą oddawał(a) się Pan/Pani?
 • Jak udało się Panu/Pani dostać na staż?

Pytania dotyczące dotychczasowego zatrudnienia

 • Czy kiedykolwiek kierował(a) Pan/Pani zespołem?
 • Czy zwolniono Pana/Panią, czy sam(a )odszedł/odeszła Pan/Pani z poprzedniej pracy? Proszę podać powód.
 • Dlaczego tak długo pozostawał(a) Pan/Pani bez pracy?
 • Czy aplikował(a) Pan/Pani na inne stanowisko, niż zajmował(a) Pan/Pani ostatnio?
 • Czy może Pan/Pani wyjaśnić, dlaczego zmienił(a) Pan/Pani firmę trzy razy w krótkim okresie czasu?
 • Co nie podobało się Panu/Pani w swojej pracy? Co najbardziej się Panu/Pani podobało?
 • Jak udało się Panu/Pani dostać swoją obecną pracę?
 • Co było Pana/Pani główną motywacją do zmiany pracy?
 • Jakich Pana/Pani oczekiwań obecna praca nie spełniła?    

Pytania dotyczące nowego stanowiska

 • Jakie są Pana/Pani oczekiwania względem nowego stanowiska?
 • Czego się Pan/Pani spodziewa po swoim nowym przełożonym?
 • Co Pan/Pani wie o naszej firmie?
 • Jakie są Pana/Pani oczekiwania względem stanowiska, o jakie Pan/Pani się stara?
 • Dlaczego chce Pan/Pani dostać to stanowisko?
 • Jakie byłyby Pana/Pani pierwsze kroki, gdyby przyjął(-jęłaby) Pan/Pani tę posadę?

Ogólne pytania podczas rozmowy

 • Jaką pracę chciał(a)y Pan/Pani mieć, gdyby nie musiał(a)by Pan/Pani polegać na pensji?
 • Czy woli Pan/Pani pracę zespołową, czy indywidualną?
 • Z jakimi ludźmi nie chce Pan/Pani pracować?
 • Co Pana/Panią motywuje?
 • Czy ma Pan/Pani coś przeciwko podróżom?
 • Czy aplikował(a) Pan/Pani na inne stanowisko? Ile rozmów o pracę już Pan/Pani odbył? Czy ma Pan/Pani inne oferty
 • Jakie jest Pana/Pani plan kariery zawodowej?
 • Gdzie chciał(a)by Pan/Pani być za 3 do 5 lat?
 • Co robi Pan/Pani w wolnym czasie?
 • Jakie są Pana/Pani silne strony?
 • Jakie są Pana/Pani słabe strony?
 • Jak zareagował(a)by Pan/Pani, gdyby koledzy nie zgadzali się z Pana/Pani projektem?
 • Otrzymaliśmy ponad 300 aplikacji na to stanowisko. Dlaczego mielibyśmy przyjąć właśnie Pana/Panią?
 • Jakie główne wydarzenia kształtowały Pana/Pani osobowość?

Jak odpowiadać?

Postaraj się, aby Twoje odpowiedzi był zwięzłe, pozytywnie nacechowane i przede wszystkim prawdziwe. Zapewniamy Cię, że nie istnieje coś takiego, jak uniwersalna, prawidłowa odpowiedź. Osoba pytające chce lepiej Cię poznać i zobaczyć Twoją reakcję. 

Dobrze przygotowany, pewny siebie zwięzły i naturalny kandydat nie musi obawiać się żadnych pytań. Zapoznaj się także z naszymi poradami, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.