Kobieta, której pomaga robot ze sztuczną inteligencj

Jak działa sztuczna inteligencja? W czym może nam pomóc?

 

Od kilku lat możemy zaobserwować prężny rozwój sztucznej inteligencji. Ta technologia mocno wpływa praktycznie na każdą dziedzinę działalności człowieka. Prowadząc własną działalność gospodarczą, musimy zadbać o to, aby być na bieżąco z nowymi technologiami i udogodnieniami, jakie gwarantuje nam AI. A zatem jak działa sztuczna inteligencja i w jakim zakresie wspomaga prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Zobacz, jak wykorzystać AI w praktyce – nie tylko w codziennej pracy, ale także w procesach rekrutacyjnych.

 1. Czym jest sztuczna inteligencja?
 2. Jak działa sztuczna inteligencja?
 3. Jakich zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja?
 4. W czym może nam pomóc sztuczna inteligencja?

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to zbiór procesów związanych z uczeniem maszynowym i szybkim przetwarzaniem informacji. Dzięki AI maszyny i oprogramowanie komputerowe może wykazywać niektóre ludzkie umiejętności, jak np. uczenie się, planowanie, działania kreatywne, a nawet tworzenie spersonalizowanych treści.

Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki sztuczna inteligencja jest centralnym elementem cyfrowej transformacji społeczeństwa¹. To oznacza, że w XXI wieku stanowi podstawowe medium wpływające na rozwój ludzkości np. poprzez zmianę zachowań i optymalizację pracy.

AI (z ang. Artificial Intelligence) to technologiczne oprogramowanie, które może obserwować otoczenie i odpowiadać na zagadnienia na podstawie informacji wprowadzonych do systemu. Komputer przetwarza informacje z dostarczanych baz danych, a następnie przekształca je w celu zaspokojenia potrzeb użytkownika.

Jak działa sztuczna inteligencja?

Zasada działania sztucznej inteligencji jest dość skomplikowana, gdyż obejmuje szereg procesów związanych z przetwarzaniem informacji. W systemach opartych na AI rozróżniamy aż 5 procesów, a mianowicie:

 1. Zbieranie informacji – tutaj oprogramowanie sztucznej inteligencji gromadzi informacje w postaci baz danych, dzięki czemu może odpowiadać na pytania i rozwiązywać zagadnienia podawane przez użytkownika AI.
 2. Przetwarzanie danych – zgromadzone dane w bazach są przetwarzane przez poszczególne algorytmy, a następnie wykorzystywane do czyszczenia danych z błędów, konwersji formatów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
 3. Uczenie maszynowe – kolejny proces realizowany przez AI to tzw. trenowanie poprzez uczenie maszynowe. Przykładowo: kiedy użytkownik prowadzi interakcję z AI, system uczy się nowych rzeczy, zapamiętuje informacje i usprawnia swoje działanie w przyszłości.
 4. Ewaluacja i testy – kiedy model AI zostanie wytrenowany, następuje proces testów, gdzie są sprawdzane nowe umiejętności sztucznej inteligencji oraz prawidłowość przetwarzanych informacji.
 5. Wdrażanie i iteracja – ostatni etap funkcjonowania AI to implementowanie rozwiązań w poszczególnych aplikacjach np. biznesowych. Sztuczna inteligencja wspiera procesy firmowe m.in. poprzez szybsze wykonywanie obliczeń dla działu księgowości lub jako asysta dla pracowników kontaktujących się z działem HR (zdalna obsługa interesanta przez czat AI).

Mężczyzna, który sprawdza, w czym pomaga nam sztuczna inteligencja

Nowoczesne rozwiązania AI wykorzystują m.in. sieci neuronowe, internet, przetwarzanie mowy na pismo, algorytmy matematyczne i wiele innych specyficznych rozwiązań. Dzięki temu sztuczna inteligencja jest w stanie rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy, naśladując przy tym inteligentne zachowania człowieka.

Jakich zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, które zawody zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję, a które nie. Jednakże w najbliższej przyszłości nie zapowiada się masowa automatyzacja zastępująca ludzi w każdej dziedzinie pracy. Zamiast tego, AI prawdopodobnie będzie służyła jako narzędzie optymalizujące i automatyzujące powtarzalne procesy, takie jak wprowadzanie danych czy proste zadania programistyczne.

Współczesny rynek pracy coraz bardziej wymaga od pracowników umiejętności korzystania z narzędzi opartych na AI, nie tylko dla podniesienia efektywności własnej pracy, ale również dla utrzymania swojej konkurencyjności. Z tego względu, praca osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających myślenia analitycznego i kreatywności, jak programiści, marketingowcy, analitycy danych, a nawet księgowi, coraz częściej będzie wymagała interakcji z technologią AI.

Z drugiej strony, zawody, w których kluczowe są interakcje międzyludzkie i umiejętność radzenia sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, np. lekarze, prawnicy, czy też kierownicy projektów, raczej nie znajdą się w grupie bezpośrednio zagrożonej przez automatyzację. W tych obszarach sztuczna inteligencja może służyć raczej jako wsparcie, umożliwiając optymalizację pewnych procesów, ale nie zastępując w pełni ludzkiego wkładu.

Przyszłość rynku pracy w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji nie rysuje się jako scenariusz, w którym maszyny przejmują kontrolę nad większością zawodów. Bardziej prawdopodobne jest, że AI stanie się narzędziem wymagającym nowych umiejętności od pracowników, aby mogli zoptymalizować swoją pracę i zwiększyć swoją wartość na rynku pracy. Pracownicy będą musieli dostosować się do nowych realiów, gdzie współpraca z AI staje się normą, a nie wyjątkiem.

Zapoznaj się także z naszym najnowszym raportem branży IT

W czym może nam pomóc sztuczna inteligencja?

Jeśli prowadzimy własną firmę, powinniśmy wiedzieć, w czym pomaga nam sztuczna inteligencja. Systemy oparte na AI umożliwiają przeprowadzenie wdrożeń technologicznych praktycznie w każdej firmie. Przykładowo: klasycznego kelnera możemy zastąpić robotem z zaimplementowanym systemem sztucznej inteligencji. Dzięki temu robot: odbierze zamówienie, dostarczy potrawy do stolika, przyjmie płatność i podziękuje gościom restauracji za obecność.

W praktyce sztuczna inteligencja częściej pomaga w firmie w takich działaniach, jak:

 • import i eksport danych,
 • tworzenie tekstów, np. w marketingu,
 • planowanie pracy zespołu np. tworzenie harmonogramu,
 • automatyzacja powtarzalnych procesów np. przepisywanie formularzy, planowanie publikacji w social mediach, automatyczne odpowiedzi na e-maile firmowe.

Sztuczna inteligencja już dziś jest wykorzystywana jako asystent w firmowych platformach czy e-commerce. Dzięki temu do wsparcia użytkowników w prostych sprawach nie trzeba zatrudniać pracownika do obsługi chatu lub można go po prostu trochę odciążyć. 

Dodatkowo sztuczna inteligencja wspiera też diagnostykę chorób, ułatwia zarządzanie pacjentami w placówkach medycznych, ujednolica procesy logistyczne poprzez rozwój autonomicznych pojazdów. Przykład? Kobieta w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowała syna przez ChatGPT². Dodatkowo Warsaw Health Innovation Hub prowadzi pierwsze prace nad projektem korzystającym z algorytmów AI do szybkiej diagnozy chorób rzadkich.

Warto też dodać, że AI przyczynia się też do optymalizacji procesów produkcyjnych.

Nowoczesne systemy AI są też w stanie wykrywać zagrożenia w sieciach internetowych – o wiele szybciej w porównaniu do tradycyjnych metod, co znajduje zastosowanie w oprogramowaniu antywirusowym. Zastosowanie sztucznej inteligencji ciągle się poszerza, otwierając nowe możliwości w praktycznie każdej dziedzinie życia i pracy. Jednak na ten moment wspiera ludzi, a nie ich wypiera. 

Bibliografia:

1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_PL.html

2. https://www.entrepreneur.com/business-news/17-doctors-didnt-diagnose-her-sons-disorder-chatgpt-did/458927