Wypełnianie luki w sektorze motoryzacyjnym

Wypełnianie luki w sektorze motoryzacyjnym

Dla firm branży motoryzacyjnej już przed COVID-19 życie toczyło się w szybkim tempie. Teraz presja jest jeszcze bardziej odczuwalna, a zainicjowane zmiany pchają nas z szaleńczą prędkością do przodu, w przyszłość. Zadaniem na dziś jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą sprostać nowym wyzwaniom branży oraz przyciągnięcie do firm pracowników o pożądanych i oczekiwanych umiejętnościach. Warto przeanalizować czynniki, które rewolucjonizują przemysł motoryzacyjny, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy.

Czynniki te są zróżnicowane i złożone. To  zmiany w produkcji pojazdów, w obszarze zachęt rządowych, w zaostrzaniu przepisów, dywersyfikacja sposobów wprowadzania pojazdów na rynek i docierania do konsumentów, a także ewolucja społecznych wzorców, norm i zachowań, w tym wyborów w zakresie mobilności.

Zastanówmy się nad czynnikami, które będą miały wpływ na produkcję - rozwój nowych technologii, wprowadzanie przełomowych rozwiązań (zróżnicowana mobilność, autonomiczna jazda), sztuczna inteligencja (AI), sztuczna rzeczywistość (AR), robotyzacja, modele produkcji ekologicznej i zrównoważony rozwój produkcji, ograniczenia śladu węglowego, skutki technologii blockchain, dywersyfikacja łańcucha dostaw, zrównoważony rozwój oraz niedobory pracowników… Jest o czym myśleć, a wymieniliśmy tylko niektóre. W branży, która już się boryka z globalnym niedostosowaniem umiejętności do potrzeb rynku, oczywiste jest, że rozbieżność między wymaganiami w zakresie kompetencji a ich podażą będzie się zwiększać.

Patrząc z perspektywy zarządzania, szczególny wpływ na przyszłość pojazdów będą miały zaostrzające się przepisy unijne i krajowe dotyczące śladu węglowego zakładów produkcyjnych, coraz surowsze prawodawstwo w zakresie emisji oraz zachęty subsydiowane przez rządy. Cyfryzacja sprzedaży zmienia sposób, w jaki konsumenci zapoznają się z pojazdami – narzędzia cyfrowe rosną w siłę, a liczba stacjonarnych salonów wystawowych spada.

Ewoluują również wymagania konsumentów. Usługi „connected cars”, integracja IoT, rozwiązania sztucznej inteligencji, funkcje wellness i zdrowotne w pojazdach – nowe funkcjonalności podążają za rosnącą świadomością wpływu produkowania, prowadzenia i utrzymania pojazdu na środowisko i ekologię. 

Zmienia się społeczeństwo. Modele sharing/pooling umożliwiają elastyczne i oszczędne korzystanie z pojazdów, zachodzą zasadnicze zmiany zachowań w zakresie mobilności - współdzielenie samochodów jest coraz powszechniejsze. Konsumenci będą śledzić nowinki technologiczne, co zwiększy popyt na aktualizacje funkcjonalności, również w prywatnie użytkowanych samochodach.   

Wszystkie te czynniki skutkują zredefiniowaniem umiejętności, jakie są obecnie wymagane. Branża motoryzacyjna z powodzeniem rozwija gamę zawodów, do wykonywania których potrzeba wiele umiejętności – od modelowania 3D do stanowisk w obszarze HR, od zdolności twórczych do numerycznych. Pomimo zwiększonej robotyzacji i automatyzacji nadal wymaga się od wykwalifikowanych pracowników nadzorowania operacji i tworzenia instrukcji na potrzeby procesów automatycznych. Ważne przy tym, by uwaga była skupiona na umiejętnościach i ich rozwoju, a nie konkretnych miejscach pracy.

Oto przykłady przyszłych umiejętności, które będą coraz bardziej pożądane:

  1. cyfryzacja lub produkcja, w tym programowanie przemysłowe,
  2. zaawansowana obróbka i CNC,
  3. projektowanie elementów elektrycznych/akumulatorów/półprzewodników, inżynieria i produkcja,
  4. architektura aplikacji do udostępniania samochodów/floty oraz projektowanie/dostarczanie aplikacji mobilnych,
  5. dostawy i zaopatrzenie.

Jako Grafton Recruitment inwestujemy we wszechstronną wiedzę na temat rynku motoryzacyjnego i jego potrzeb. Sprawia to, że nie tylko zarządzamy obszarami HR w kontekście nowych miejsc pracy (promocja, selekcja i rekrutacja), ale zagłębiamy się w świat „onlife”, gdzie to, co realne i wirtualne, innowacja i tradycja płynnie ewoluują i w którym  dopasowujemy kompetencje i zdolności uczenia się do wymagań w obszarze umiejętności, a nie do miejsc pracy.

Dziś firmy potrzebują pracowników, którzy potrafią dostosować się do zmieniającej się technologii i wraz z nią się rozwijać. Dzięki profesjonalnemu pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr, nasz  wyspecjalizowany zespół doradców jest kluczowym wsparciem dla branży motoryzacyjnej w obliczu rynku pracy przyszłości, w którym obecne umiejętności niekoniecznie będą odpowiadać tym oczekiwanym.