Mężczyzna pracujący na zastępstwo jako pracownik tymczasowy

Umowa o pracę tymczasową — co musisz wiedzieć?

Pracownik tymczasowy — umowa, prawa pracownika. Jakie są Twoje obowiązki jako pracodawcy?

Zatrudnienie pracownika tymczasowego to dobry pomysł, szczególnie jeśli w przedsiębiorstwie liczy się ograniczenie kosztów oraz brak długoterminowego przywiązania z pracownikiem. Dowiedz się, jak działa umowa o pracę tymczasową i kim tak naprawdę jest pracownik tymczasowy.

Pracownik tymczasowy — w jakich okolicznościach możesz go potrzebować?

Rekrutacja pracowników tymczasowych przez zewnętrzną agencję to szybki sposób na pozyskanie wykwalifikowanego pracownika do firmy. Takie rozwiązanie jest przydatne szczególnie w sytuacjach awaryjnych, które mogą wystąpić w przedsiębiorstwie.

Mężczyzna pracujący na zastępstwo jako pracownik tymczasowy

Źródło: Image by gpintstudio on Freepik

Okoliczności, w których warto zatrudnić pracownika tymczasowego to:

 • wzmożony ruch w firmie, np. przedświąteczny wzrost liczby zamówień w sklepie internetowym,
 • nagła choroba lub niespodziewane zwolnienie pracowników z newralgicznych miejsc pracy w firmie,
 • zastępstwo pracownika na zwolnieniu lekarskim,
 • konieczność zastąpienia pracownika przebywającego na zwolnieniu macierzyńskim.

Zawsze wtedy, kiedy sytuacja wymaga natychmiastowego działania w celu utrzymania stabilności działania przedsiębiorstwa, warto pomyśleć o podpisaniu umowy o pracę tymczasową z agencją pracy. To korzystne rozwiązanie nie tylko ze względu na możliwość szybkiego rozwiązania problemów z brakami kadrowymi, ale także oszczędność kosztów.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – jakie są obowiązki pracodawcy?

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie umowy o pracę tymczasową, a także prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika jest Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 roku.[1]

Do obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników tymczasowych należy przede wszystkim:

 • zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków,
 • przeprowadzenie szkolenia BHP,
 • zaznajomienie z przepisami przeciwpożarowymi,
 • przedstawienie sposobu wykonywanej pracy na wyznaczonym stanowisku.

Należy też pamiętać, że pracownik tymczasowy musi być traktowany na równi z pozostałymi osobami zatrudnionymi w zakładzie pracy – dotyczy to kwestii warunków pracy, jak i warunków zatrudnienia w ramach umowy o pracę tymczasową.

Umowa o pracę tymczasową, czym się różni od umowy o pracę?

Kluczowym przepisem jest fakt, że umowa o pracę tymczasową nie może łącznie przekroczyć 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy.[2] To oznacza, że pracodawca (agencja) nie może skierować tymczasowego pracownika do wykonywania pracy na rzecz jednego podmiotu gospodarczego przez czas dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu 3 lat.

Specjalistka HR, która czyta umowę o pracę tymczasową.

Źródło: Image by KamranAydinov on Freepik

Z pracownikiem tymczasowym można zawrzeć umowę cywilnoprawną, która jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego lub standardową umowę o prace na czas określony. Każda umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej z czytelnymi podpisami każdej ze stron.

Warto też dodać, że umowę cywilnoprawną można zawrzeć tylko wtedy, kiedy uzasadnia to charakter wykonywanej pracy, czyli np. świadczenie pracy polegającej na wykonaniu określonych czynności o charakterze niepowtarzalnym – wtedy ma zastosowanie umowa o dzieło.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik tymczasowy ma prawo do:

 • unormowanego czasu pracy,
 • wynagrodzenia podstawowego oraz zasiłku chorobowego L4,
 • płatnego urlopu,
 • minimalnego wynagrodzenia (na dzień 17.10.2023 – 3600 złotych brutto).

Umowa o pracę tymczasową umożliwia przydzielenie pracownikowi 2 dni urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc. Niemniej jednak pracownik tymczasowy może wykorzystać wolne dni dopiero po przepracowaniu pełnego miesiąca.[1]

Pracownik tymczasowy a L4 – co warto wiedzieć?

Agencja pracy tymczasowej musi też honorować prawo pracownika tymczasowego do zwolnienia lekarskiego L4. Tutaj mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy podobne, jak w przypadku standardowej umowy o pracę.[2] Agencja pracy zatrudniająca tymczasowego pracownika jest zobowiązana do wypłacenia świadczenia chorobowego. Warto też dodać, że agencja musi też odprowadzać pełne składki ZUS dla pracownika tymczasowego, czyli składkę: emerytalną, chorobową, rentową oraz wypadkową.

Pracownik tymczasowy a urlop macierzyński – czy w ogóle przysługuje?

Umowa o pracę tymczasową będzie automatycznie przedłużona, jeśli okaże się, że mogłaby ulec rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży pracownicy. Wtedy jest automatycznie przedłużana do dnia porodu. Pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeśli:

 • jest zatrudniona od co najmniej 2 miesięcy,
 • w momencie zakończenia umowy minie już 3 miesiąc ciąży.[3]

Po spełnieniu warunków pracownicy przysługuje standardowy urlop macierzyński na ogólnych warunkach – identycznie jak w przypadku standardowej umowy o pracę.

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę tymczasową – korzyści

Zatrudnienie pracownika tymczasowego niesie ze sobą wiele korzyści. To przede wszystkim szansa na pełną niezależność zatrudnienia. Otóż przedsiębiorstwo podpisuje tylko kontrakt z agencją, natomiast zewnętrzny podmiot zajmuje się obsługą umowy o pracę tymczasową wraz ze wszystkimi świadczeniami pracowniczymi.

Kilka korzyści, dla których warto zdecydować się na pracownika tymczasowego to:

 • elastyczność działania i ogólnodostępność pracowników,
 • oszczędność firmowego budżetu,
 • możliwość szybkiego znalezienia nowego pracownika, np. w awaryjnej sytuacji,
 • łatwość zarządzania pracownikami bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze stałym zatrudnieniem,
 • możliwość przetestowania kandydatów do pracy przed zaproponowaniem stałej umowy,
 • dostęp do wykwalifikowanej siły kadrowej.

Co więcej, agencja pracy tymczasowej przejmuje wszelkie czynności związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników oraz administracją dokumentami pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników tymczasowych może w pełni optymalizować swoje działania.

Pracownik tymczasowy w firmie – dlaczego Grafton?

Rekrutacja pracownika tymczasowego to szereg korzyści zarówno dla firmy, jak i pracownika zatrudnionego w agencji. Po stronie przedsiębiorcy to przede wszystkim maksimum elastyczności i oszczędność kosztów. Pracownik tymczasowy zyskuje możliwość szybkiego znalezienia zatrudnienia w swoim zawodzie, dostęp do pełnych świadczeń pracowniczych oraz godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Aby pozytywne aspekty pracy tymczasowej były odczuwalne zarówno dla firmy, jak i pracowników, warto nawiązać współpracę z rzetelną agencją pracy tymczasowej – Grafton. Od blisko 30 lat świadczymy kompleksowe usługi pracy tymczasowej, dbając o dobro przedsiębiorców i zatrudnionych pracowników.


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031661608/U/D20031608Lj.pdf

[2] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00178

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00178#7

[2] https://zielonalinia.gov.pl/umowa-o-prace-33374

[3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00178