Rodzaje rozmów rekrutacyjnych

Rodzaje rozmów rekrutacyjnych

Rodzaje rozmów rekrutacyjnych

Istnieje wiele różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych, upewnij się, że dobrze się zaprezentujesz. Dowiedz się jaki rodzaj rozmowy zostanie przeprowadzony, tak by móc się do niej odpowiednio przygotować.     

Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

Rodzaj rozmowy

Co bada rozmowa?

Wywiad kompetencyjny

W jaki sposób kandydat zademonstrował swoje umiejętności, postawy i cechy wymagane na określonym stanowisku.

Studium przypadków                         

Umiejętności analityczne oraz zdolności rozwiązywania problemów – sama odpowiedź nie jest najważniejsza, najważniejsze jest, jak kandydat doszedł do takiej odpowiedzi.

Wywiad behawioralny

Zachowanie kandydata w określonych sytuacjach biznesowych.

Rozmowa sytuacyjna

Sposób radzenia sobie kandydata w otoczeniu biznesowym, jak rozwija swoje umiejętności komunikacyjne i w jaki sposób znosi presję.

Rozmowa telefoniczna

Gdy aktywnie poszukuje się pracy, należy być w każdej chwili przygotowanym na rozmowę telefoniczną. Rozmowa ma na celu wstępną weryfikację dopasowania kandydata do poszukiwanego profilu.

 

W jaki sposób przygotować się do określonego rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej?

Wywiad kompetencyjny

Pytania zadawane podczas rozmowy kompetencyjnej wymagają od kandydatów przedstawienia konkretnych przykładów z ich życia, które obrazują określone cechy i postawy. Ogólnie ujmując, pytania wymagają, by kandydaci opisali problem, działania, jakie podjęli by go rozwiązać oraz wyniki tych działań.

Czego oczekuje pracodawca? Rozmowy kompetencyjne mają umożliwić pracodawcy szybką ocenę predyspozycji kandydatów oraz sposobów, w jaki kandydaci radzą sobie w określonych sytuacjach.

Prowadzący rozmowę mogą zadawać pytania dotyczące różnych kompetencji (umiejętności i postaw – zobacz poniżej) w zależności od wymagań związanych z konkretnym stanowiskiem. Przykładowo, kandydat na stanowisko sprzedawcy może być pytany o komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, z kolei kandydat na stanowisko kierownicze może być pytany o zdolności przywódcze, niezależność czy kreatywność.

Jak należy przygotować się do wywiadu kompetencyjnego?

 1. Kandydat przygotowujący się do wywiadu kompetencyjnego powinien wcześniej stworzyć sobie listę kompetencji, które mogą być istotne na stanowisku, o które się ubiega.
 2. W przygotowaniach pomocny może być opis stanowiska i przykłady wymaganych umiejętności i postaw.
 3. Następnie kandydat powinien stworzyć listę sytuacji, w których wykorzystał wspomniane kompetencje i umiejętności.
 4. Dla każdego z przykładów należy zapisać problem, jaki dana sytuacja stanowiła, podjęte działania oraz ostateczny rezultat tych działań.
 5. Przed rozmową należy ponownie przejrzeć stworzoną listę. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu przykładów, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie w stanie odpowiadać na pytania szybko i zwięźle.

Jak należy odpowiadać na pytania podczas wywiadu kompetencyjego?

Bądź zwięzły: Odpowiadając na pytania bardzo łatwo jest mówić zbyt długo i mało konkretnie, jeżeli wcześniej nie opracowało się przykładowych sytuacji lub problemów. Przed odpowiedzią należy pomyśleć o przykładzie sytuacji z przeszłości, która najlepiej oddaje problem sformułowany w pytaniu. Należy podać jasny i zwięzły opis sytuacji, podjętych działań i otrzymanych efektów. Dzięki koncentracji na określonym przykładzie odpowiedź będzie zwięzła oraz konkretna.

Nie zrzucaj winny na innychOpisując konkretną sytuację (np. historię o tym, w jaki sposób musiałeś  radzić sobie z trudnym szefem w poprzedniej pracy) bardzo łatwo jest popełnić błąd atakując, bądź zrzucając winę na innych. Należy jednak pamiętać, że to pytania dotyczą Twojej kandydatury, a nie kogokolwiek innego. Odpowiadając należy skoncentrować się na sposobie, w jaki udało się rozwiązać konkretną sytuację, a nie na zachowaniu czy błędach innych ludzi.

Poniżej zamieszczono kilka przykładowych pytań dotyczących różnych kompetencji.

Zdolność adaptacji

Proszę powiedzieć nam o największej zmianie, z którą musiałeś/aś się uporać w poprzedniej pracy.

W jaki sposób sobie z tym poradziłeś/aś?

Komunikacja               

Proszę powiedz nam o sytuacji, w której popełniłeś/aś błąd w komunikacji. Patrząc wstecz, co zrobiłbyś/zrobiłabyś inaczej?

Opisz sytuację, w której musiałeś/aś wytłumaczyć swoim współpracownikom coś bardzo skomplikowanego. Czy pojawiły się jakieś problemy?

W jaki sposób poradziłeś/aś sobie z nimi?

Kreatywność

Opisz sytuację, w której zastosowałeś/aś niekonwencjonalne podejście do problemu. W jaki sposób doszedłeś/aś do takiego rozwiązania?

Czy pojawiły się jakieś problemy? W jaki sposób poradziłeś/aś sobie z nimi?

Decyzyjność

Opisz nam sytuację, w której podjąłeś/aś decyzję, o której wiedziałe/aśś, że nie spodoba się wielu osobom.

W jaki sposób poradziłeś/aś sobie z procesem decyzyjnym?

W jaki sposób poradziłeś/aś sobie z negatywnymi reakcjami?

Elastyczność

Opisz sytuację, w której zmieniłeś/aś podejście do projektu w trakcie jego wykonywania.

Dlaczego podjąłeś/aś decyzję o zmianie podejścia? W jaki sposób wprowadziłeś/aś zmiany?

Opisz sytuację, w której zostałeś/aś poproszony/a o wykonanie zadania, którego nigdy wcześniej nie robiłeś/aś.

Uczciwość

Opisz nam sytuację, w której zostałeś/aś poproszony o zrobienie czegoś, na co się nie zgadzałeś/aś.

W jaki sposób sobie z tym poradziłeś/aś?

Przywództwo                

W jaki sposób radzisz sobie ze stresem?

Opisz sytuację, w której otrzymałeś/aś negatywną odpowiedź od pracodawcy, współpracownika lub klienta.

W jaki sposób rozwiązałeś/aś problem? Jaki był wynik Twoich działań?

Praca zespołowa

Opisz sytuację, w której członkowie Twojego zespołu nie przepadali za sobą. W jaki sposób sobie z tym poradziłeś/aś?

Opisz sytuację, w której byłeś/aś członkiem zespołu. W jaki sposób przyczyniłeś/aś się pozytywnie do prac zespołu?

 

Inne kompetencje

Prowadzący rozmowę mogą pytać o wiele różnych kompetencji, w tym: odpowiedzialność, ambicję, podejście do pracy, zgodność, zarządzanie konfliktem, myślenie krytyczne, delegację zadań, elastyczność, umiejętność wywierania wpływu, inicjatywę, pomysłowość, podejmowanie ryzyka.

Studium przypadku

Podczas tego typu rozmowy prowadzący przedstawi konkretną sytuację i poprosi kandydata o rozwiązanie opisanego problemu. Przedstawiony scenariusz najczęściej odnosi się do sytuacji, którą kandydat może napotkać podczas pracy na stanowisku, o które się ubiega. Oczywiście prowadzący rozmowę może zadawać również inne pytania , które nie odnoszą się do spraw firmy, ale które sprawdzają sposób myślenia kandydata.

Kiedy prowadzi się rozmowy typu studium przypadku:

Tego typu rozmowy przeprowadza się najczęściej podczas rekrutacji na stanowiska związane z konsultingiem oraz bankowością inwestycyjną.

Czego oczekuje pracodawca? :

 Prowadzący rozmowę chce, by kandydat zaprezentował swoje zdolności analityczne oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Na tego typu rozmowach na większość pytań nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Istotniejsze jest to, w jaki sposób kandydat dochodzi do rozwiązania problemu. Jest mile widziane by kandydaci wchodzili w interakcję z prowadzącym rozmowę, zadając mu wyjaśniające pytania w logicznym i sekwencyjnym porządku związanym z rozwiązaniem konkretnego problemu.

Jak przygotować się do rozmowy typu: studium przypadku?

 • Przed odpowiedzią można sparafrazować zadane pytanie upewniając się tym samym, czy dobrze zrozumieliśmy problem.
 • Większość firm zezwala na robienie notatek podczas rozmowy, należy więc skorzystać z takiej możliwości. Oprócz zwykłego papieru, należy wziąć ze sobą papier do szkiców na wypadek, gdybyśmy musieli narysować wykres.
 • Należy wykorzystać czas dany na odpowiedź, by logicznie przemyśleć problem, zanim przejdzie się do omawiania sposobów jego rozwiązania.
 • Rozmowy tego typu mają charakter interaktywny, można więc bez skrępowania zadawać pytania prowadzącemu rozmowę w celu otrzymania dodatkowych informacji dotyczących problemu.
 • Należy zawsze wyjaśniać, w jaki sposób doszliśmy do konkretnego rozwiązania, nawet jeżeli odpowiedź wydaje się nam prosta; sposób, w jaki doszliśmy do odpowiedzi jest z reguły ważniejszy niż sama odpowiedź.
 • Należy zachowywać się profesjonalnie, tak jak podczas zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej: siedzieć prosto, mówić wyraźnie oraz utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą.
 • Baw się dobrze! Prowadzący rozmowę chcą zobaczyć entuzjazm kandydata w jego podejściu do rozwiązywania przedstawionych mu problemów, należy pamiętać, że są to problemy, z którymi kandydat będzie stykać się codziennie, jeśli zostanie zatrudniony.

Jak przygotować się do rozmowy typu studium przypadku

Należy poćwiczyć tego typu rozmowy, szczególnie kiedy po raz pierwszy będzie uczestniczyć się w tego typu wywiadzie. Dostępnych jest wiele książek oraz internetowych poradników, które mogą być przydatne w przygotowaniu się do rozmowy. Wiele firm udostępnia przykładowe pytania na swoich stronach internetowych.

Najlepiej ćwiczyć odpowiadanie na tego typu pytania przed przyjaciółmi, rodziną lub profesjonalnych doradcą. Większość rozmów tego typu trwa 15-30 minut, należy zatem kontrolować upływający czas.

Wywiad behawioralny

Czym jest wywiad behawioralny?

Osoby szukające pracy często zadają pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tradycyjną rozmową kwalifikacyjną a wywiadem behawioralnym. Forma obu rodzajów rozmów jest taka sama. W obu przypadkach kandydat spotyka się z prowadzącym rozmowę i odpowiada na jego pytania. Różnica polega jednak na rodzaju zadawanych pytań.

Rozmowa behawioralna opiera się na założeniu, że najlepszym sposobem na oszacowanie przyszłych wyników kandydata jest ocena jego dotychczasowych osiągnięć. Kiedy firma przeprowadza rozmowę behawioralną oznacza to, że chce dowiedzieć się jak kandydat będzie zachowywał się i reagował w konkretnych okolicznościach. Firma oczekuje od kandydata przedstawienia przykładów „z życia wziętych” opisujących, jak kandydat zachował się w sytuacji podobnej do tej z pytania.

Czego oczekuje pracodawca?

Podczas rozmowy behawioralnej pracodawca będzie chciał sprawdzić, czy kandydat posiada umiejętności niezbędne na stanowisku, o które się ubiega. Prowadzącemu rozmowę zależy bardziej na tym, by dowiedzieć się, w jaki sposób kandydat rozwiązał jakiś problem, a nie na zebraniu informacji o kandydacie. Podczas tradycyjnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatowi zadawane są pytania, na które można odpowiedzieć przeważanie w prosty sposób, np. „Co lubisz w swojej pracy?”, „Jakie są Twoje silne i słabe strony?” albo „Jaki był zakres Twoich obowiązków w poprzedniej pracy?”. Z kolei pytania podczas rozmowy behawioralnej są dużo bardziej konkretne.

Przykłady pytań do wywiadu behawioralnego:

 1. „Podaj przykład jakiegoś osiągniętego przez Ciebie celu i powiedz jak udało Ci się go zrealizować”
 2. „Czy musiałeś/aś uporać się kiedyś z trudną sytuacją związaną z Twoim przełożonym?” „W jaki sposób sobie poradziłeś/aś?”
 3. Opisz nam sytuację, w której podjąłeś/aś decyzję, o której wiedziałeś, że nie spodoba się wielu osobom. W jaki sposób poradziłeś/aś sobie z procesem decyzyjnym? W jaki sposób poradziłeś/aś sobie z negatywnymi reakcjami?