Ucz się języków, będziesz więcej zarabiać

Ucz się języków, będziesz więcej zarabiać

Dane Grafton Recruitment potwierdzają powszechne przekonanie, że znajomość języka obcego ma wpływ na zarobki . W najnowszym raporcie Business Services 2019 Salary & Market Trends zbadaliśmy zależność między sprawnym posługiwaniem się co najmniej dwoma językami obcymi a wzrostem wynagrodzenia.

Znajomość angielskiego, i to biegła, nie jest niczym nadzwyczajnym na rynku pracy. Według badania CBOS z 2016 roku, zna go ponad 80 proc. uczniów i studentów oraz ok. 70 proc. osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców największych miast. W wielu sektorach, firmach i zawodach angielskim posługujemy się na co dzień. Angielski to międzynarodowy język biznesu.

W raporcie Business Services 2019 sprawdziliśmy, jak znajomość dwóch obcych języków (na poziomie B2) przekłada się na zarobki.

Pełny raport jest skierowany do pracodawców i jest przekazywany na spotkaniu Link.

Dla osób zainteresowanych stawkami wynagrodzeń na konkretne stanowiska, zapraszamy na nasze profile Facebook i LinkedIn.

Biegła znajomość dwóch języków rzeczywiście pozwala uzyskać wyższe wynagrodzenie oraz większe poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy – komentuje Anna Federowicz, Division Manager Business Services firmy Grafton Recruitment. – Deficyt kandydatów i pracowników posiadających takie kompetencje jest tak duży, że firmy często decydują się zatrudniać osoby ze znajomością pożądanych  języków i dopiero potem kształcić w zawodzie, który mają wykonywać. Stąd na przykład, w całym segmencie Centrów Usług Biznesowych, w działach tak różnych od siebie jak obsługa Klienta, wsparcie IT, Finanse i Księgowość, HR, Marketing, można spotkać absolwentów lingwistyki, pracujących w zawodach nie powiązanych z ich podstawowym wykształceniem. Firmy oferują także kursy językowe pracownikom, co ciekawe również w godzinach pracy. Niezmiennie, w niszowych językach, do pracy rekrutowani są cudzoziemcy mieszkający w Polsce – dodaje Federowicz.

na strone

Sprichst du deutsch? Parlez-vous français? Pratar du svenska?

A na jakie jeszcze języki, poza angielskim, jest zapotrzebowanie? Nie ma tu niespodzianek. Na drugim miejscu jest niemiecki. Według statystyk GUS ¾ przedsiębiorców inwestujących w Polsce szuka pracowników posługujących się tym językiem. Potwierdza to Wiktor Doktór, Chairman Pro Progressio: - Przez ostatnie trzy lata wzrosło zainteresowanie niemieckich firm BSS otwarciem ich oddziałów w Polsce albo znalezieniem tu partnerów. Jednym z kluczowych wymagań jest oczywiście dostęp do niemieckojęzycznych specjalistów. Im więcej będzie takich pracowników, tym większa będzie liczba niemieckich inwestycji. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że tę szansę wykorzystają polskie licea i uniwersytety. Na trzecim miejscu listy najbardziej przydatnych w biznesie języków od lat utrzymuje się francuski. A dalej? Dobrym sposobem na zdobycie dobrze płatnej pracy jest biegła znajomość języków naszych pozostałych sąsiadów, a więc słowackiego, czeskiego lub rosyjskiego. Wyższe zarobki zapewnią  także znajomość hiszpańskiego, włoskiego i węgierskiego. Jednak najwięcej waży znajomość języków do niedawna niszowych tj.  niderlandzkiego i jednego z języków skandynawskich, z tej grupy na pierwszy plan wysuwa się język duński.

Jaki język w IT, a jaki  w sprzedaży 

Wysokość zarobków jest uzależniona od branży. W raporcie BSS 2019 pokazujemy analizę korzyści ze znajomości dodatkowych języków, poza angielskim, pod kątem różnych gałęzi gospodarki. W działach obsługi klienta, w sprzedaży i w IT na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy ze znajomością niderlandzkiego i języków skandynawskich. W zależności od stanowiska podstawowe wynagrodzenie rośnie w przypadku niderlandzkiego do 35 procent, jeśli zaś chodzi o języki skandynawskie do 40 proc.

Stanowiska z językową premią

Na pewnych stanowiskach znajomość dwóch języków obcych bardzo pracę ułatwia – na przykład w spedycji, zakupach, obsłudze technicznej, wdrożeniach IT, finansach czy HR. W przypadku tych kategorii, pracownicy w dużej mierze mają na co dzień do czynienia z kontrahentami z zagranicy, a umiejętność komunikacji w większej liczbie języków obcych zwiększa komfort ich pracy.

Chcesz umocnić swoją pozycję na rynku pracy? Jeśli znasz już angielski, ucz się niemieckiego, a potem – czeskiego lub węgierskiego. Będziesz mieć przewagę nad innymi kandydatami. Powodzenia!