Kształtowanie przyszłości sektora FMCG

W trakcie pandemii i po jej zakończeniu branża FMCG rozwinęła się i uległa znacznym zmianom. Wybory dotyczące stylu życia, na które w drastycznym stopniu wpłynęły obostrzenia, przeszły i nadal przechodzą niezwykłe zmiany, ponieważ wszyscy znajdujemy sposoby na kierowanie naszym codziennym życiem według zupełnie innego scenariusza.

Ściślej mówiąc, sektor FMCG odczuł znaczny wpływ gwałtownego rozkwitu handlu elektronicznego, zdecydowanej skłonności do wybierania zaufanych marek, tendencji spadkowej w wydatkach uznaniowych, przeciętnie wyższej wartości koszyka, mniejszej częstotliwości zakupów, zwrotu ku sklepom lokalnym i polaryzacji zrównoważonego rozwoju. Niektóre kluczowe zmiany w najważniejszych branżach obejmują:

  • Handel detaliczny: według badania instytutu McKinsey „Perspectives on Retail and Consumer Goods” (Perspektywy dotyczące handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych) większość kategorii branżowych odnotowała ponad 10-procentowy wzrost liczby klientów online w czasie pandemii, przy czym wiele osób deklaruje, że planuje kontynuować zakupy w sieci, co jest zmianą, której jesteśmy naocznymi świadkami. Oznacza to gwałtowny wzrost potrzeb w zakresie logistyki i dostaw w związku ze sprzedażą internetową, wraz z wahaniami w liczbie pracowników, spowodowanymi zwrotami w karierze zawodowej w czasie pandemii, a nawet większym odsetkiem kas samoobsługowych w tradycyjnych sklepach stacjonarnych.
  • Kosmetyki: większa niż kiedykolwiek wcześniej uwaga poświęcana przez marki kwestiom społecznym, w tym etycznym praktykom produkcyjnym (np. testom na zwierzętach i produktom wegańskim, nieprzyczyniającym się do okrucieństwa wobec zwierząt).
  • Urządzenia: ogromna presja dekarbonizacji całego łańcucha wartości i myślenie w sposób uwzględniający w większym stopniu zamknięty obieg surowców.
  • Żywność: po szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconym systemom żywnościowym, który odbył się we wrześniu tego roku, cały sektor jest postrzegany jako jeden z kluczowych filarów, które należy przekształcić, aby pomóc w realizacji celów Agendy 2030 oraz – w dalszej perspektywie – odkryć, jak w zrównoważony sposób wyżywić wszystkich mieszkańców naszej planety, których liczba, zgodnie z szacunkami, do 2050 roku wzrośnie do prawie 10 miliardów.

To zupełnie inny scenariusz, który wymaga gruntownego przemyślenia i wpływa na potrzeby firm w zakresie wsparcia niezbędnego do realizacji działań. W rzeczy samej, ścieżki decyzyjne konsumentów zmieniają się, a firmy muszą a) śledzić te zmiany i b) dostosowywać do nich swoje dostawy. Utrzymanie się w czołówce podczas tego przejściowego okresu pozwoli detalistom i sektorowi pakowanych dóbr konsumpcyjnych odegrać znaczącą rolę w zmianie zachowań konsumenckich.

Jest teraz oczywiste, że uczestnicy rynku FMCG, którzy zamierzają pozostać na jego czele, muszą zidentyfikować i nawiązać współpracę z partnerami światowej klasy, którzy będą ich wspierać w tej pełnej wyzwań erze, której paradygmat biznesowy znajduje się na rozdrożu. Co więcej, partner ten musi być prawdziwie globalnym graczem, obecnym i aktywnym w miejscach produkcji i dystrybucji dóbr szybkozbywalnych, ale także tam, gdzie znajdują się centrale firm. Niuanse kulturowe, prawa, style życia i praktyki mają wpływ na charakter rekrutacji i pozycjonowania skutecznych i ważnych członków zespołu. Podstawą skutecznej rekrutacji jest również dogłębna analiza geograficznych lokalizacji produkcji, dystrybucji i firmowych central. 

Firma Grafton cieszy się doskonałą pozycją na światowym rynku, dzięki czemu może zostać Państwa zaufanym partnerem pomagającym w realizacji działań w czasach, które prawdopodobnie nadal skrywają przed nami wiele niespodzianek. Zarówno organizacje, jak i kandydaci, znajdą w firmie Grafton najlepsze możliwe wsparcie w dopasowaniu aktualnych wymagań do bieżącej dostępności. Umożliwia nam to głęboka specjalizacja funkcjonalna, skutecznie gwarantując obopólną satysfakcję. 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy na trzech europejskich rynkach firma Grafton była partnerem pierwszego wyboru zarówno dla regionalnych, jak i międzynarodowych firm, poszukując i zatrudniając ponad 500 wysoce utalentowanych specjalistów. Ci wartościowi członkowie zespołu pracują we wszystkich działach związanych z sektorem FMCG, takich jak sprzedaż, marketing, IT, łańcuch dostaw, dystrybucja, produkcja i wiele innych. Mamy bogate doświadczenie i wiedzę z wielu sektorów, takich jak handel detaliczny, kosmetyki, moda, żywność i napoje, logistyka oraz handel elektroniczny.

Firma Grafton jest doskonale przygotowana do dzielenia się gruntowną wiedzą o wielu rynkach i krajach. To z kolei pozwala zespołowi na optymalizację doradztwa personalnego, biorąc pod uwagę różne aspekty zawodowe łańcucha wartości (produkcja, dystrybucja, obsługa posprzedażowa i inne), umożliwiając prawidłowe przydzielanie wykwalifikowanych kandydatów zawodowych, którzy mogą mieć pozytywny wpływ na firmy, a tym samym mogą uczestniczyć w ewolucji firmy w kierunku rozwoju środowiskowego, społecznego i politycznego. 

Sektor FMCG jest zdecydowanie na czele tej nowej ery i odegra fundamentalną rolę w ogólnoświatowym „resecie”. Wymaga to odpowiednich profesjonalistów u steru, a także właściwych zespołów wsparcia. Firma Grafton jest znakomicie wykwalifikowanym partnerem, gotowym przyczynić się do Państwa sukcesu.  

Zachęcamy by dowiedzieć się więcej o nas i o tym, co możemy dla Państwa zrobić. To będzie dobrze zainwestowany czas.