Pracownicy analizują dane z analityki biznesowej

Czym jest analiza biznesowa? Czy Twoja firma tego potrzebuje?

Analiza biznesowa i business intelligence – przewodnik dla przedsiębiorców

Na sukces i efektywny rozwój przedsiębiorstwa składa się wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Chcesz zagwarantować swojej firmie maksymalne możliwości rozwoju i ekspansji usług oraz produktów? W takiej sytuacji sprawdzi się kompleksowa analityka biznesowa, czyli tzw. business intelligence. Na czym polega profesjonalna analiza biznesu? Czy to tożsame z analityką biznesową? Kiedy warto stosować narzędzia do weryfikacji strategii przedsiębiorstwa? Przeczytaj nasz artykuł, aby zrozumieć te pojęcia.

Pracownicy analizują dane z analityki biznesowej

Źródło: Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

 1. Analiza biznesowa i business intelligence – przewodnik dla przedsiębiorców
 2. Czym jest analiza biznesowa?
 3. Dlaczego analiza biznesowa jest taka ważna?
 4. Analiza biznesowa a planowanie strategii biznesowej
 5. Analityka biznesowa a analiza biznesowa
  1. Analityka biznesowa
  2. Analiza biznesowa
 6. Narzędzia Business Intelligence
 7. Analizy i raporty biznesowe w Grafton

 

Czym jest analiza biznesowa?

 

Analiza biznesowa to zbiór procesów i narzędzi, które umożliwiają weryfikowanie potrzeb przedsiębiorstwa oraz dostosowywanie strategii działania tak, aby firma mogła odnieść realny sukces.

Profesjonalna analiza biznesowa jest ściśle powiązana z weryfikacją danych. To proces, który pozwala wprowadzać, przetwarzać i porównywać ze sobą dane biznesowe. Dodatkowo kompletna analiza biznesowa pozwala zrozumieć trendy rynkowe, wzorce i zidentyfikować przyczyny problemów związanych z przedsiębiorstwem.

Ogólnie rzecz biorąc analiza biznesowa, jest ogólnym opisem nieco bardziej skomplikowanych działań, czyli analityki biznesowej (business intelligence). Działania firm w zakresie zwykłej analizy biznesowej obejmują: wizualizacje, analizy danych, modelowanie strategii oraz wyciąganie wniosków z prowadzonych działań, np. marketingowych.

Dlaczego analiza biznesowa jest taka ważna?

Kompleksowo wykonana analiza biznesu stanowi fundament pozwalający na budowanie stabilnego przedsiębiorstwa z dużymi perspektywami do rozwoju w przyszłości. Przeprowadzenie analizy biznesu z użyciem narzędzi business intelligence (BI) jest istotne z kilku powodów:

●     łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych,

●     poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,

●     stworzenie przejrzystej strategii biznesowej,

●     udoskonalenie procesów zachodzących w firmie (sprzedażowych, produkcyjnych, logistycznych, zarządzania zasobami ludzkimi).

Wdrożenie kompleksowej analizy biznesowej zespolonej z analityką umożliwia precyzyjne określenie firmowych potrzeb, opracowanie efektywnych rozwiązań biznesowych oraz umocnienie pozycji firmy na rynku.

Analiza biznesowa a planowanie strategii biznesowej

Przed rozpoczęciem planowania nowej strategii biznesowej dla przedsiębiorstwa zawsze trzeba przeprowadzić kompleksową analizę biznesową. Bez tego nie da się rzetelnie określić celów, misji firmy oraz szans na rozwój. Z rzetelnie przeprowadzonym audytem biznesowym można pozyskać wiele cennych informacji, które przełożą się na skuteczność stworzonej strategii biznesowej, która może obejmować: marketing, sprzedaż, obsługę klienta oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Analityka biznesowa a analiza biznesowa

Pomiędzy analityką biznesu (business intelligence) a analizą biznesową są pewne kluczowe różnice. To dwie odmienne metody działania. Pierwsza z nich, czyli analityka biznesowa polega na gromadzeniu, transformowaniu oraz wizualizowaniu danych w celu wpłynięcia na podejmowane decyzje i podniesienia wydajności przedsiębiorstwa.

Analityka biznesowa

Analityka biznesowa to działania, które wykorzystują dane zgromadzone przez przedsiębiorstwo oraz takie, które zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych audytów i badań rynku. Analityka biznesu skupia się na analizie danych zebranych z przeszłości i trendów rynkowych, a dodatkowo wykorzystuje nowoczesne technologie, np. sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa to kompleksowe planowanie i zarządzanie strategicznymi działaniami w firmie. Takie działania usprawniają pracę w sześciu istotnych obszarach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

●     finanse,

●     obsługa klienta,

●     działania operacyjne,

●     sprzedaż i marketing,

●     kontrola zapasów,

●     zabezpieczenia i zgodność z przepisami.

W praktyce analiza biznesu bazuje głównie na próbach formułowania świadomych przewidywań, a także na wynikach analityki biznesowej. W ramach analizy biznesowej badamy, jak działa przedsiębiorstwo i co należy zrobić, aby osiągnąć zamierzone cele.

Narzędzia Business Intelligence

Business Intelligence w zakresie analityki biznesowej dotyczy wykorzystywania profesjonalnego oprogramowania komputerowego. Do standardowej analizy wskaźnika KPI w firmie możesz wykorzystać takie programy, jak: Excel, Power BI oraz Looker Studio. Popularne systemy BI to także Google Data Studio oraz Tableau.

W tych narzędziach możesz też wygodnie weryfikować dane ze sprzedaży, konwersji na stronie internetowej czy nawet informacje o relacjach firmy z potencjalnymi klientami. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzia Business Intelligence pozwalają optymalizować ceny, prowadzić segmentację klientów oraz efektywnie reagować na zmieniający się popyt rynkowy.

Analizy i raporty biznesowe w Grafton

Chcesz usprawnić procesy zarządzania przedsiębiorstwem i opracować skuteczną strategię działania? Postaw na profesjonalne i kompleksowe analizy i raporty biznesowe.

W Grafton otrzymasz kompleksowe wsparcie w ramach stałych raportów wynagrodzeń, analizy świadczeń pozapłacowych oraz weryfikacji rynku z perspektywy zmian w prowadzonych działalnościach gospodarczych. Oprócz powyższych zyskasz jakościowe wywiady na wybranych grupach docelowych oraz zobaczysz wyniki analizy biznesowej pod kątem danego miasta lub regionu.