kobieta w agencji pracy tymczasowej

Co to jest agencja pracy tymczasowej i jak działa?

Agencja pracy tymczasowej to przedsiębiorstwo, które może działać na dwóch płaszczyznach. Firmy zajmujące się pośrednictwem pracy tymczasowej mogą zarówno proponować zatrudnienie potencjalnym kandydatom, jak i obsługiwać procesy rekrutacyjne dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Zobacz, na czym dokładnie polega pośrednictwo pracy i czym na co dzień zajmuje się agencja zatrudnienia. Skorzystaj z poniższego poradnika, jeśli szukasz do współpracy rzetelnego biura pośrednictwa pracy i chcesz pozyskać pracowników tymczasowych dla swojego przedsiębiorstwa.

Spis treści:

 1. Czym jest agencja pracy tymczasowej i jak działa?
 2. Dlaczego warto korzystać z usług pośredników pracy?
  1. Korzyści dla firm
  2. Korzyści dla pracowników
 3. Agencje pracy - kto jest pracodawcą

 

Czym jest agencja pracy tymczasowej i jak działa?

Agencja zatrudnienia tymczasowego jest podmiotem, który podpisuje z kandydatami umowy o pracę tymczasową . Przedsiębiorstwo działające jako agencja zatrudnienia zyskuje status pracodawcy w stosunku do pracownika, aczkolwiek może go skierować do działań na rzecz innego podmiotu gospodarczego.

A zatem pośrednictwo pracy w tym przypadku możemy nazwać outsourcingiem pracowników oraz usług rekrutacyjnych. Co więcej, współpraca z biurem pośrednictwa pracy zakłada też możliwość podpisania umowy cywilnoprawnej (zlecenie) z pracownikiem tymczasowym.

A zatem jak działa agencja pracy tymczasowej? Zanim przejdziemy do meritum, musimy rozróżnić dwa pojęcia:

- Pracodawca-użytkownik – w odniesieniu do współpracy z agencją zatrudnienia jest to podmiot, który przejął pracownika od agencji i wykorzystuje go na konkretnym stanowisku w firmie.

- Pracownik tymczasowy – to osoba, która została zatrudniona przez biuro pośrednictwa pracy i wykonuje pracę w ramach umowy na określony czas. Tutaj znajduje zastosowanie umowa o pracę tymczasową oraz umowa zlecenie. Warto jednak pamiętać, że maksymalny okres świadczenia pracy dla jednego podmiotu nie może przekroczyć 18 miesięcy w 36-miesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy zatrudniająca pracowników tymczasowych musi stosować się do przepisów Kodeksu pracy.

Dlaczego warto korzystać z usług pośredników pracy?

Można powiedzieć, że agencja pracy tymczasowej działa na zasadach tzw. trójstronnej relacji. To znaczy, że w trakcie prowadzonych działań zachodzą pewne interakcje na linii pracodawcy-użytkownika, pracownika tymczasowego oraz agencji pracy.

Przykładowo: najpierw podpisywana jest umowa agencji pracy tymczasowej z pracodawcą, następnie biuro pośrednictwa pracy nawiązuje współprace z potencjalnymi pracownikami, a Ci są finalnie przekazywani do wybranego podmiotu gospodarczego, gdzie spełniają oczekiwania rekrutacyjne.

Nawiązując współpracę z agencją zatrudnienia, zyskujemy wiele korzyści, a te są odczuwalne zarówno po stronie pracodawcy-użytkownika, jak i pracowników, którzy zdecydowali się na pracę tymczasową.

Praca tymczasowa to korzystne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i kandydatów na pracę, którzy nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami. Ciekawą ofertę biura pośrednictwa pracy tymczasowej o outsourcingu usług rekrutacyjnych znajdziesz na stronie https://pl.grafton.com/pl/dla-pracodawcow/praca-tymczasowa.

Korzyści dla firm

Przedsiębiorcy zatrudniający specjalistów w ramach współpracy z agencją pracy tymczasowej oszczędzają przede wszystkim czas oraz swoje zasoby finansowe. Dobry pośrednik pracy jest w stanie w krótkim czasie znaleźć wykwalifikowanych pracowników, którzy zaspokoją nagłe zapotrzebowanie w firmie na dodatkowe ręce do pracy. 

Kilka korzyści dla przedsiębiorców, które wynikają ze współpracy z rzetelnym biurem pośrednictwa pracy tymczasowej to:

 • Redukcja czasu potrzebnego na rekrutację – już nie musimy poświęcać wielu tygodni na poszukiwania idealnego kandydata do pracy tymczasowej. Wszystkim zajmie się agencja zatrudnienia: od znalezienia kandydata aż do pełnej obsługi kadrowo-płacowej.
 • Dostęp do wykwalifikowanych kandydatów – agencja zatrudnienia tymczasowego dokładnie weryfikuje swoich pracowników, proponując zewnętrznym podmiotom wyłącznie wykwalifikowanych ekspertów, którzy w 100% pokryją zapotrzebowanie na pracę. Dodatkowo w ciągu wielu lat agencje były w stanie zbudować bazę danych sprawdzonych pracowników. 
 • Maksimum elastyczności działania – współpraca z agencją pracy tymczasowej daje przedsiębiorcom pełną swobodę prowadzenia rekrutacji. Dzięki temu zatrudniamy pracowników tylko wtedy, kiedy tego potrzebujemy, bez przepalania firmowego budżetu na utrzymywanie nadmiarowej liczby specjalistów HR.

Dodatkowe korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca z agencją pracy tymczasowej to: szybki proces rekrutacji pracowników, dopasowanie kwalifikacji kandydata do potrzeb przedsiębiorstwa, redukcja kosztów zatrudnienia oraz odciążenie firmowego działu kadr i płac z obsługi pracowników tymczasowych.

Korzyści dla pracowników

Biuro pośrednictwa pracy generuje też liczne korzyści dla pracowników, którzy są zainteresowani wyłącznie pracą tymczasową. Najważniejsze atuty po stronie kandydatów na pracę wynikające z takiej współpracy to:

 • bezproblemowe znalezienie miejsca zatrudnienia, praktycznie od ręki,
 • wiele ofert pracy dopasowanych do kwalifikacji pracownika,
 • kompleksowa pomoc działu kadr i płac bezpośrednio w agencji pracy tymczasowej,
 • przejrzysta umowa o pracę tymczasową, która zabezpiecza interesy pracownika.
zadowoleni pracownicy w biurze

Pośrednik zatrudnienia będzie w pełni odpowiedzialny za respektowanie praw i obowiązków pracownika tymczasowego zatrudnionego na rzecz zewnętrznego podmiotu gospodarczego.

Agencje pracy — kto jest pracodawcą?

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia tymczasowego jasno określają, że agencja pracy tymczasowej jest bezpośrednim pracodawcą. Niemniej jednak wiele praw i obowiązków spoczywa nie tylko na agencji, ale także na pracodawcy, który wykorzystuje zasoby ludzkie dostarczone przez agencję zatrudnienia tymczasowego.

Główne obowiązki agencji pośrednictwa pracy tymczasowej to:

 • przekazywanie danych kontaktowych do pracodawcy i uzgodnień związanych z obowiązkami na danym stanowisku,
 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzenia pracownika tymczasowego,
 • zawieranie umowy o pracę tymczasową lub umowy cywilnoprawnej (zlecenie),
 • ustalanie i przestrzeganie limitów pracy tymczasowej (nie więcej niż 18 miesięcy na rzecz jednego podmioty w okresie 36 miesięcy).

Pracodawca-użytkownik, który wykorzystuje zasoby pracowników tymczasowych, musi:

 • zapoznać pracownika z zakresem jego obowiązków,
 • zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki do pracy,
 • udzielać urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzić ewidencję czasu pracy.

Dodatkowo agencja pracy jako główny pracodawca odpowiada za wypłatę świadczenia chorobowego w okresie niezdolności do pracy oraz ewentualnego odszkodowania. W skrajnych przypadkach mogą pojawiać się roszczenia biura pośrednictwa pracy do pracodawcy-użytkownika, jeśli szkoda powstała z winy klienta, u którego funkcjonował tymczasowy pracownik.