Raportuje do: Dyrektor fabryki

Odpowiada za: Pracownicy podległego obszaru

Opis stanowiska:

Zbudowanie od podstaw a następnie bieżące zarządzanie działem utrzymania oraz odpowiedzialność za osoby w podległych zespołach. Dbanie o odpowiednie planowanie i wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości pracy maszyn, narzędzi, instalacji i obiektów infrastruktury (m.in. sprzęt logistyczny, magazynowy oraz budynki).

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Pełna odpowiedzialność za dział utrzymania ruchu oraz zarządzanie osobami w poszczególnych zespołach.
 • Odpowiedzialność za terminowe wykonywanie prac naprawczych i serwisowych w fabryce.
 • Opracowywanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań w ramach utrzymania ruchu (np. TPM). Udział w projektach optymalizacji istniejących technologii w zakładzie.
 • Koordynacja oraz monitorowanie poziomu świadczenia usług przez dostawców zewnętrznych.
 • Planowanie oraz realizacja projektów przebudowy istniejących linii, uczestnictwo we wdrażaniu nowych maszyn oraz urządzeń.
 • Monitorowanie budżetu działu oraz kluczowych wskaźników wydajności i raportowanie niezbędnych informacji do dyrektora produkcji.
 • Dbanie o ciągły rozwój pracowników (w zakresie wiedzy technicznej, BHP, ochrony środowiska itp.).

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w dziale utrzymania ruchu.
 • Wiedza oraz doświadczenie w zakresie metod i narzędzi z obszaru utrzymania ruchu (np. TPM).
 • Doświadczenie w optymalizacji struktur i procesów w ramach utrzymania ruchu.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Zdolności przywódcze - umiejętność budowania i rozwijania zespołu oraz integrowania go z celami strategicznymi firmy.
 • Doświadczenie w efektywnym zarządzaniu zespołem.
 • Zarządzanie strategiczne i poparta doświadczeniem umiejętność zarządzania operacyjnego.
 • Zorientowanie na osiąganie wyników, z uwzględnieniem wydajności i zarządzania kosztami.
 • Doświadczenie we wdrażaniu najlepszych praktyk oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych.