Raportuje do: Dyrektor fabryki

Odpowiada za: Kierownicy i pracownicy w podległym obszarze

Opis stanowiska:

Zbudowanie od podstaw a następnie bieżące zarządzanie wszystkimi działami w obszarze jakości (planowanie jakości, jakość dostawców, jakość produktu oraz jakość procesowa) oraz efektywne zarządzanie podległymi zespołami. Wdrażanie oraz ciągły rozwój metod zarządzania jakością w celu optymalizacji jakości produktów i procesów.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Pełna odpowiedzialność za obszar inżynierii jakościowej oraz działy związane z zapewnianiem jakości w organizacji.
 • Dbanie o ciągły rozwój pracowników oraz planowanie szkoleń/warsztatów technicznych.
 • Rozwój systemów zarządzania jakością zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami korporacyjnymi oraz w zgodzie z wytycznymi od Klientów.
 • Określanie i odpowiedzialność za realizację krótko i długoterminowych celów jakościowych.
 • Wdrażanie oraz wykorzystywanie narzędzi do zarządzania jakością (Six Sigma, Ishikawa, 8D, FMEA itp.).
 • Ciągła optymalizacja wewnętrznych procesów, procedur, metod i systemów w celu podnoszenia jakości produkcji oraz optymalizacji kosztów.
 • Wyznaczanie wskaźników jakościowych, dbanie o poziom ich realizacji oraz bieżące raportowanie kluczowych wskaźników efektywności do kadry zarządzającej.
 • Koordynacja audytów zewnętrznych i wewnętrznych. 

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżyniera mechaniczna, mechatronika, zarządzanie jakością lub pokrewne).
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze jakości w środowisku przemysłowym.
 • Wiedza oraz doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi zarządzania jakością (Six Sigma, Ishikawa, 8D, FMEA itp.)
 • Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami odpowiedzialnymi za planowanie jakości, jakość klientów/dostawców, jakość procesu/produktu oraz systemów zarządzania jakością.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Zdolności przywódcze - umiejętność budowania i rozwijania zespołu oraz integrowania go z celami strategicznymi firmy.
 • Doświadczenie w efektywnym zarządzaniu zespołem.
 • Zarządzanie strategiczne i poparta doświadczeniem umiejętność zarządzania operacyjnego.
 • Zorientowanie na osiąganie wyników, z uwzględnieniem wydajności i zarządzania kosztami.
 • Doświadczenie we wdrażaniu najlepszych praktyk oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych.