Wiele firm dotkliwie odczuło skutki Covid-19 i obecnie podejmuje kroki w celu odbudowywania lub ustabilizowania swoich biznesów. Przedsiębiorstwa ostrożnie wracają do miejsc pracy, stosując wiele rozwiązań pośrednich.

Wszyscy uważnie przyglądają się sytuacji mikro i makroekonomicznej na rynku, przewidując drugą falę epidemii. Niepewna sytuacja na rynku sprawia, że mimo odmrożenia prawie wszystkich gałęzi działalności, pracodawcy podejmując decyzje o zatrudnieniu pracowników coraz chętniej sięgają po bardziej elastyczne formy zatrudnienia - pracę tymczasową oraz outsourcing usług i procesów.

Zatrudnienie pracowników tymczasowych pozwala firmom na utrzymanie wydajności poszczególnych działów, przy jednoczesnej dużej elastyczności kosztów i czasu pracy. Brak konieczności tworzenia nowego wakatu może się okazać szczególnie cenny przy prognozowaniu stałych zobowiązań finansowych prowadzenia działalności.

Nasz najnowszy raport opisuje wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w formule pracy tymczasowej, w segmencie tzw white collar. Tacy pracownicy są rekrutowani dokładnie takimi samymi metodami jak pracownicy w rekrutacjach stałych, mają wysokie kompetencje, jedyna różnica to forma zatrudnienia. Dzięki niej, firmy mogą korzystać z wysokich kompetencji pracowników, jednocześnie nie zwiększając stałych zasobów ludzkich, elastycznie planować działania. Dzięki temu, mogą zapewniać sobie ciągłość działania i bezpieczeństwo kadrowe, zarówno doraźnie jak i w dłuższej perspektywie, w tym dynamicznym okresie.

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza. Nasz raport jest skierowany wyłącznie do firm i jest bezpłatny.