Praca tymczasowa i outsourcing

Praca tymczasowa i outsourcing

Chciałbyś zwiększyć satysfakcje z pracy oraz efektywność swoich tymczasowych pracowników? Chcesz być zawsze o krok przed swoją konkurencję?

Współpracuj z partnerem, który zaoferuje Tobie najwyższej jakości usługi na rynku.

Pracownicy tymczasowi

Świadczymy kompleksowe usługi zatrudnienia pracowników technicznych, administracji, wysokiej klasy specjalistów oraz kadry managerskiej.

Grafton pełni rolę pracodawcy - podpisujemy umowy z pracownikami tymczasowymi, delegujemy pracowników do pracy do Państwa firmy, wypłacamy pensję, opłacamy ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, dbamy o przestrzeganie prawa pracy oraz zapewniamy kompleksowe wsparcie HR.  Klient nadzoruje pracowników tymczasowych i zarządza ich pracą, bez konieczności zajmowania się kwestiami administracyjnymi i płacowymi.

Outsourcing

Ta usługa oznacza transfer Państwa bieżących pracowników do firmy Grafton, która zapewni pełną administrację związaną z ich zatrudnieniem. Pracownicy stają się kadrą Grafton, a następnie delegowani są do pracy dla Państwa firmy.

Try & Hire

Ta usługa umożliwia Państwu zatrudnienie pracownika na okres próbny.  Pracownik staje się częścią zespołu Grafton, który jest tymczasowo przypisany do pracy dla Państwa. W przypadku zadowolenia obu stron ze współpracy, mogą Państwo w łatwy sposób nawiązać stałe zatrudnienie. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalny komfort w sytuacji zatrudniania nowego pracownika.

Usługi kadrowo-płacowe

Nasza usługa kadrowo-płacowa umożliwia Państwu zlecenie zadań związanych z listą płac firmie Grafton, podczas gdy pracownicy pozostają Państwa kadrą. Usługa zawiera miesięczne przetwarzanie listy płac, roczne zamknięcie listy płac, współpracę z ZUS-em oraz dostawcami ubezpieczeń zdrowotnych, przygotowanie zleceń zapłaty oraz zwrot wydatków. Tym samym redukują Państwo koszty wewnętrznej administracji związanej z zatrudnieniem.

Zatrudnienia sezonowe

Jesteśmy ekspertami w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych pracowników w krótkim okresie czasu. Jest to pomocne zwłaszcza w trakcie okresów zwiększonego zapotrzebowania dodatkowego personelu, przy jednorazowych projektach - rozwiązanie jest szybkie i efektywne. Pozyskujemy, wdrażamy, organizujemy czas pracy i płacę pracowników, co pozwala skupić się Państwu na prowadzeniu biznesu.

Korzyści dla klientów:

 • Pełna elastyczność zatrudnienia, umożliwiająca dostosowywanie się do rynku
 • "Try & Hire" umożliwia testowanie przyszłych pracowników przez dłuższy okres próbny
 • Zajmujemy się administracją płacową oraz pracą biurową, umożliwiając Państwu skupienie się na najważniejszych działaniach biznesowych
 • Natychmiastowe zastępstwo w przypadku wakacji lub urlopów zdrowotnych

Dlaczego warto z nami pracować?

 

BAZA ZWERYFIKOWANYCH

KANDYDATÓW TYMCZASOWYCH

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w rekrutacjach tymczasowych posiadamy największą bazę zweryfikowanych kandydatów w Europie Środkowej i Wschodniej. Gwarantujemy sprawne dostarczenie jakościowych pracowników, co pozwala Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze.

JAKOŚĆ USŁUG

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej obsługi klienta. Pracujemy razem z Państwem w celu zaspokojenia potrzeb Państwa organizacji. Nasz dział obsługi klienta zajmuje się regularnym kontrolowaniem pracy pracowników oraz oceny satysfakcji. Nasze usługi gwarantują szybkie rozwiązanie problemów, oszczędzając czas i koszty Państwa firmy.

RAPORTOWANIE I MONITORING

Pomożemy Państwu zwiększyć wydajność biznesową oferując rozwiązania niezbędne do poprawy efektywności oraz redukcji kosztów w przypadku: wypełniania doku­mentów administracyjnych, rotacji pracowników, zwolnień lekarskich, szacowania obecności/nieobecności.

OPIEKA PRACOWNICZA - TEMP CARE

Stworzyliśmy unikalny program Temp Care gwarantujący, że Państwa pracownicy tymczasowi są w pełni zmotywowani, doceniani i nagradzani. Takie rozwiązanie dodatkowo stwarza poczucie tożsamości z Państwa firmą, kreując zadowolenie oraz zwiększając efektywność pracowników. W skład programu Temp Care wchodzą: szkolenia, wywiad podsumowujący współpracę z pracownikiem (exit interview), ankiety satysfakcji, prezenty dla pracowników oraz działania promocyjne dla firm.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ONSITE

Przydzielimy Państwu dedykowanego konsultanta, który będzie bezpośrednio zarządzał Państwa pracownikami. Gwarantujemy Państwu i Państwa pracownikom natychmiastową obsługę.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE

Proponujemy innowacyjne rozwiązania rynkowe poprzez stałą optymalizację procesów administracyjnych w ramach certyfikacji ISO. Korzystamy z najlepszych technologii w celu zwiększenia wydajności Państwa organizacji. Proponowane przez nas rozwiązania w ramach pracy tymczasowej są jednymi z najlepszych na rynku.

 

 

Polityka prywatności.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego przedstawiamy Ci niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych?

Opracowaliśmy niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych, aby wyjaśnić nasze działania podejmowane dla zapewnienia, aby zostały zachowane bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Ci informacji na temat danych osobowych, które zbieramy, dlaczego i w jakim celu je zbieramy, jak je wykorzystujemy, z jakich źródeł je otrzymujemy, komu wolno nam je przekazywać oraz gdzie możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz jak są zabezpieczane.

Wszelkie relacje nawiązywane z nami w związku z naszymi usługami rekrutacyjnymi podlegają naszym Warunkom Ogólnym.

Prosimy wziąć pod uwagę, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub na politykę ochrony prywatności, nie możesz korzystać z naszych usług.

Jeżeli już wcześniej korzystałeś/korzystałaś z naszych usług, zdajesz sobie sprawę, że oferujemy usługi agencji zatrudnienia osobiście i przez naszą stronę internetową www.grafton.pl, jak również na inne sposoby, w tym strony internetowe naszych partnerów lub media społecznościowe. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stosuje się do wszystkich danych osobowych, które zbieramy przez te platformy lub innymi sposobami powiązanymi z tymi platformami.

Grafton jako administrator Twoich danych osobowych

Grafton Recruitment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000744760, NIP 527-28-61-049, jest administratorem Twoich danych osobowych. Fakt, że jesteśmy administratorem danych osobowych oznacza, że przestrzegamy zasad przetwarzania danych osobowych i traktujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie ze stosownymi przepisami, decydujemy o celu i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zapewniamy, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Chronimy Twoje dane osobowe korzystając z najnowszej technologii oraz regularnie oceniamy i aktualizujemy procedury służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy szukasz pracy, odpowiadasz na konkretne ogłoszenie, tworzysz swój profil na naszej stronie internetowej, przesyła nam swoje CV lub kontaktuje się z nami w sprawie danego stanowiska inną drogą (elektronicznie, listownie, na formularzu rekrutacyjnym, telefonicznie itp.), przekazujesz nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy w ciągu całego procesu kontaktu z danym pracodawcą oraz w okresie świadczenia naszych usług. Wszystkie nasze usługi dotyczą poszukiwania pracy, procesu rekrutacji i rozwoju osobistego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe lub kategorie danych osobowych. Nie oznacza to, że przetwarzamy wszystkie niżej wymienione dane osobowe każdego kandydata. Na przykład nie jesteśmy w stanie podać pełnej listy wszystkich danych osobowych, które kandydaci podają nam w swych CV lub innych podobnych dokumentach. Prosimy wziąć pod uwagę, że lista przykładów nie jest wyczerpująca.

 • Imię, nazwisko
 • Tytuł naukowy, wykształcenie
 • Stały adres, adres kontaktowy
 • Obywatelstwo
 • Data i miejsce urodzenia, PESEL
 • Język ojczysty
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Oczekiwane wynagrodzenie
 • Prawo jazdy
 • Informacje podane w Twoim życiorysie, profilu na naszej stronie internetowej, załącznikach do odpowiedzi na ogłoszenie lub wiadomości z prośbą o informacje w sprawie danego stanowiska
 • Doświadczenie zawodowe / informacje na temat poprzedniego lub bieżącego zatrudnienia
 • Informacje o rejestracji w Urzędzie Pracy
 • Fotografia (jeżeli zostanie przekazana w załączniku do Twojego CV)
 • Łącze do profilu w mediach społecznościowych
 • Informacje na temat rozpoczęcia pracy, wysokości wynagrodzenia, rozwiązania stosunku pracy
 • Znajomość języków, szczególne umiejętności/wiedza i kwalifikacje zawodowe
 • Ocena cech osobowości

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie z uzasadnionych powodów. O ile nie podano inaczej, przetwarzamy dane osobowe kandydatów wyłącznie za ich wyraźną zgodą albo w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy, w zależności od okoliczności. Jeżeli przechowamy Twoje dane osobowe, np. z powodu sporu sądowego, podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes. Każde przekazanie danych osobowych kandydatów naszym partnerom, z którymi zawarliśmy umowy i którzy udzielają nam pomocy w rekrutacji nowych kandydatów odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam usprawnić nasze działania w ramach pośrednictwa pracy i świadczenia powiązanych usług, obejmujących m. in. odpowiedź na Twoje podanie w sprawie pracy oraz korespondencja pomiędzy Tobą a potencjalnymi pracodawcami w ciągu procesu rekrutacji. Przetwarzamy ponadto dane osobowe w celach marketingowych i statystycznych.

Dane osobowe są zbierane, aby ułatwić skuteczny proces rekrutacji kandydatom i klientom, podczas oceny umiejętności, doświadczenia, kwalifikacji i przydatności do pracy na danym stanowisku, zarówno obecnie i w przyszłości, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. W szczególności oceniamy, czy nadajesz się jako kandydat oraz czy Twoje wykształcenie, doświadczenie i znajomość języków spełniają wymogi ogłoszenia oraz czy wynagrodzenie odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Nasza strona internetowa pozwala Ci złożyć załączniki wraz z podaniem dotyczącym konkretnego stanowiska. Składasz te załączniki dobrowolnie, a dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane wyłącznie w celu oceny, czy nadajesz się, jako kandydat, na dane stanowisko.

Twój profil na naszej stronie internetowej pozwala na połączenie podania w sprawie pracy z kontami sieci społecznościowych (takich jak Linkedin). Jeżeli postanowisz przekazać link do Twojego konta sieci społecznościowej, możemy przetwarzać nie tylko ten link, ale także dane na Twoich kontach, jednak wyłącznie w związku z naszymi działaniami w ramach pośrednictwa pracy.

Skąd bierzemy Twoje dane osobowe?

Większość danych osobowych, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Czasem otrzymujemy też dane osobowe od osób trzecich, np. portali dla poszukujących pracy lub Twoich poprzednich pracodawców, jeżeli uzyskaliśmy od Ciebie ich dane kontaktowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego je przetwarzamy. Zakładając, że nie usuniesz swego profilu ani nie rozwiążesz z nami umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 7 lat. Gdy uznamy, że Twoje dane nie są już potrzebne do żadnych celów, dla których były przetwarzane, usuwamy je.

Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe?

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe konkretnie w celu wykonania działań w ramach agencji pośrednictwa pracy i świadczenia powiązanych usług, przesyłamy Twoje dane pracodawcom szukającym pracowników na podane w ogłoszeniach stanowiska. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją mogą być dalej przekazywane uprawnionym organom państwowym, instytucjom lub innym podmiotom, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach prawa. Jeśli będzie to konieczne, aby osiągnąć cel przetwarzania danych osobowych niezbędny do wykonania naszych zobowiązań prawnych lub umownych, jeśli będzie to konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów albo jeśli będzie to wynikało z Twojej zgody, możemy przesłać Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym, którzy udzielają nam pomocy w trakcie procesu rekrutacji.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania informacji na temat swoich danych osobowych i do uzyskania do nich dostępu. Masz dodatkowo prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych lub wnioskować o przenoszalność danych. Jednakże prosimy o zauważenie, że nie zawsze musimy zastosować się do Twojego wniosku o usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciwu albo prośby w sprawie przenoszalności. Nasze zobowiązania prawne i zwolnienia z tych praw będą rozpatrywane dla poszczególnych przypadków.

Masz również prawo do zgłoszenia roszczenia, skargi lub innego wniosku bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00 (operator), elektroniczna skrzynka podawcza: https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku pytań w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych email: dpo.pl@grafton.pl

Komunikacja marketingowa

Możemy także wykorzystywać Twoje dane osobowe, pośród innych celów, aby wysyłać Ci wiadomości handlowe dotyczące naszych usług pośrednictwa pracy, zarówno pocztą elektroniczną, jak też wiadomościami sms. Możemy korzystać z tych danych do wysyłania tych wiadomości, chyba że (adresat) odrzucisz tę opcję.

Masz prawo do nie zgodzenia się na otrzymywanie wiadomości handlowych w dowolnym momencie. Można to uczynić emailem wysłanym na adres: info@grafton.pl, poprzez swój profil, uruchamiając łącze w wiadomości handlowej albo przesyłając wiadomość do dowolnej osoby, której dane kontaktowe zostały podane w niniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych. Możesz także wypełnić w tym celu nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej spółki Grafton.

Nie każda wiadomość, którą Ci wysyłamy, jest wiadomością handlową. Możemy także korzystać z Twoich informacji kontaktowych, aby poinformować, np. o zmianach Warunków Ogólnych lub niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych.