Wynagrodzenia w sektorze usług biznesowych - Outsourcing&More

Rynek centrów biznesowych w Polsce to jeden z najszybciej rozwijających się rynków w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Z roku na rok organizacje moniturujace jego rozwój raportują wzrost zatrudnienia oraz liczby biznesów działających w tym segmencie.