Inwestycje zagraniczne w Polsce będą jeszcze rosnąć

Ostatnie informacje Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu są bardzo obiecujące. W pierwszym kwartale tego roku agencja zakończyła 22 projekty o wartości prawie 240 milionów euro. Dzięki temu przybyło około pięciu tysięcy nowych miejsc pracy. Inwestycje zagraniczne w naszym kraju mają się dobrze, a prognozy są obiecujące także na dalszą część roku.

- Przewidujemy podtrzymanie trendu inwestycyjnego - mówi Joanna Wanatowicz, dyrektor regionalny w Grafton Recruitment Polska. - Nasz kraj na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej oferuje ogromny i zróżnicowany rynek zasobów ludzkich. Zarówno w większych miastach, jak i rozwijających się widać wyraźnie aktywność organizacji wspierających rozwój inwestycji zagranicznych. Dzięki temu Polska jest odbierana jako docelowe miejsce zakładania i ekspansji działalności.

Z przeprowadzonych przez Grafton badań wynika, że w ubiegłym roku najwięcej inwestycji dotyczyło centr usług biznesowych oraz R&D. Warto dodać, że także bardzo rozwinięta na południowym zachodzie Polski branża motoryzacyjna również stale rośnie w siłę.

- Oceniamy, że ten trend się utrzyma. Doszliśmy do takiego wniosku z punktu widzenia organizacji specjalizującej się we wspieraniu budowania zasobów ludzkich właśnie w nowotworzonych lub rozwijanych inwestycjach. Widzimy, że skala rozwoju rynku i związana z tym skala dostępności, a także płynności zasobów ludzkich sprzyja pozyskiwaniu nowych pracowników z sektora usług biznesowych i spoza niego. Obserwujemy też, że coraz więcej centrów usługowych lokowanych w Polsce albo prowadzi coraz bardziej zaawansowane procesy, albo w krótszym czasie przechodzi od procesów prostych do zaawansowanych. Dzieje się tak dlatego, że na naszym rynku jest dostateczna liczba pracowników o kompetencjach pozwalających na podnoszenie złożoności obsługiwanych procesów - tłumaczy Wanatowicz.

Istotne jest również to, że populacja studentów i absolwentów zapewnia dopływ „świeżej krwi”, w szczególności na początkowych etapach i do obsługi procesów prostych.

- Prognozujemy dalszy rozwój inwestycji w opisywanych obszarach, w ramach tego kierunku na pewno silną reprezentację będą miały centra o charakterze outsourcingu procesów biznesowych (BPO), operujące międzynarodowo. Polski rynek pracy zapewnia zróżnicowanie zasobów pod względem znajomości języków obcych. Nic więc dziwnego, że szeroko i z sukcesami działają u nas firmy obsługujące klientów nawet w kilkudziesięciu językach.  Równie mocno rozwijają się procesy obsługi technicznej, transakcji, administracji HR i payroll. Stale mocną pozycją są centra ITO (procesy IT), rozwoju oprogramowania, tu także huby technologiczne działające w ramach obsługi jednej, rozbudowanej organizacji.

W ostatnim czasie dużo mówiło się o niepewności inwestorów zagranicznych związanej z obecną sytuacją polityczną w Polsce. Co dzieje się teraz w tej sprawie?

- Na pewno inwestorzy obserwują sytuację polityczną w naszym kraju oraz relacje z Unią Europejską. Z naszych rozmów z inwestorami wynika, że wykazują się dużym pragmatyzmem i badają wskaźniki ekonomiczne, wykonują analizy kosztów pracy oraz poziomów wynagrodzeń na różnych rynkach, także w porównaniu z innym państwami naszego regionu - dodaje Wanatowicz.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Rafał Glogier-Osiński, Regional Marketing & Digital Manager Poland & Hungary

tel. +661 019 116 / email: rafal.osinski@grafton.eu