Grafton Recruitment przejmuje odpowiedzialność za obszar IT contractingu dotychczas realizowany przez QiBit. Obie firmy należą do portfolio włoskiej Gi Group. Tym samym, zakres oferty Grafton obejmujący, m.in.: rekrutacje stałe, tymczasowe oraz doradztwo inwestycyjne uzupełni outsourcing IT.

Za realizację zadań oraz obsługę dotychczasowych klientów QiBit odpowiadać będą połączone zespły Grafton i QiBit wyspecjalizowane w rekrutacjach dla IT.

W ciągu ostatnich 20 lat zespół ten z sukcesem przeprowadził tysiące projektów dla branży IT, a poszerzenie zakresu usług o IT contracting stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby tego  rynku.

Klienci oraz kandydaci oczekują obecnie rozwiązań dających możliwie jak największą elastyczność przy realizacji projektów, tj. m.in.: w rozwoju i administracji oprogramowania, zarządzaniu projektami czy analizie biznesowej i systemowej. Jest to możliwe właśnie dzięki umowom zawieranym tylko na czas ich realizacji – komentuje Joanna Wanatowicz, Grafton Business Director. Co więcej, nawiązując z nami współpracę klienci zyskują obecnie dostęp do połączonej puli talentów Grafton i QiBit, która przekracza 300 tys. specjalistów – dodaje.

Więcej informacji: https://www.grafton.pl/pl/dla-pracodawcow/it-contracting

grafton outsourcing it