Raportuje do: Dyrektor obszaru Inżynierii & WCOM

Odpowiada za: brak podległego zespołu

Opis stanowiska:

Menedżer projektów WCOM odpowiada za planowanie, skuteczną realizację i zamykanie projektów w całej organizacji. Zakres obowiązków obejmuje opracowywanie planów projektów, koordynację prac zespołów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zarządzanie budżetami i harmonogramami projektów. Menedżer projektów odpowiada za ciągły postęp w realizacji projektów poprzez skuteczne realizowanie zadań projektowych (zgodnych z ustalonymi celami projektu).

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Kierowanie projektami WCOM mających na celu usprawnienia i optymalizację procesów oraz wdrażanie nowych standardów w całej organizacji
 • Opracowywanie planów projektów zawierających zakres projektu, harmonogram, budżet oraz bieżące monitorowanie postępów.
 • Współpraca z liderami działów pozwalająca na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz planowanie projektów mających na celu eliminację strat
 • Koordynowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych (zespoły inżynieryjne, produkcyjne, jakościowe i zakupowe) w celu zapewnienia efektywnego wdrożenia programu WCOM
 • Monitorowanie ryzyka projektów oraz planowanie i realizację działań mitygujących
 • Bieżące monitorowanie oraz raportowanie statusu projektów
 • Ciągła kontrola efektywności projektów z wykorzystaniem odpowiednich systemów, narzędzi oraz technik zarządzania projektami
 • Ciągłe doskonalenie procesów i metodologii w obszarze zarządzania projektami WCOM

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie projektami, zarządzanie produkcją lub pokrewne).
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym.
 • Wiedza w obszarze WCOM oraz w zakresie metod i metodologii z zakresu usprawnień/optymalizacji produkcji (Lean, Six, Sigma, TPM itp.).
 • Wiedza oraz kompetencje w obszarze planowania oraz wdrażania projektów usprawniających procesy oraz technologie produkcyjne.
 • Doskonała organizacja pracy własnej, nastawienie na realizację zadań oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego.