Raportuje do: Dyrektor ds. wydajności procesowej E2E

Odpowiada za: brak podległego zespołu

Opis stanowiska:

Menedżer projektów ds.  wsparcia systemów IT jest odpowiedzialny za kierowanie, planowanie, realizację i skuteczne zamykanie projektów usprawniających wewnętrzne procesy biznesowe oraz narzędzia i sprzęt w obszarze sieciowym i IT. W zakres obowiązków wchodzi opracowywanie planów projektów, koordynację prac wewnętrznych zespołów oraz zewnętrznych dostawców oraz zarządzanie budżetami i harmonogramami projektów. Menedżer projektów IT odpowiada również za ciągły postęp prac w projekcie poprzez bieżącą opiekę nad zadaniami projektowymi i poziomem ich realizacji.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Prowadzenie projektów w obszarze IT/OT mających na celu poprawę i optymalizację wydajności funkcji i procesów biznesowych oraz wprowadzanie nowych standardów w ramach organizacji.
 • Wsparcie w standaryzacji oraz wdrażaniu nowych procesów biznesowych do poszczególnych działów.
 • Opracowywanie oraz realizacja szkoleń mających na celu zapoznanie pracowników z nowymi systemami IT oraz powiązanymi z nimi procesami biznesowymi.
 • Opracowywanie planów projektów jasno określających zakres projektu, harmonogramy, budżety oraz sposób monitorowania postępów (z uwzględnieniem ustalonych celów).
 • Współpraca z liderami poszczególnych działów w celu identyfikacji obszarów do poprawy i opracowania projektów pozwalających na optymalizację.
 • Koordynowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych reprezentujących różne działy biznesowe organizacji.
 • Bieżące monitorowanie ryzyka i potencjalnych wyzwań w projekcie oraz ciągłe wdrażanie akcji korygujących.
 • Bieżące monitorowanie statusu projektów oraz raportowanie wyników.
 • Ciągłe doskonalenie procesów i metodologii wykorzystywanych w firmie w zakresie zarządzania projektami.

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie projektami, informatyka lub pokrewne).
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (preferowane doświadczenie w firmie o profilu produkcyjnym).
 • Szeroka wiedza w obszarze systemów IT i ich architektury.
 • Wiedza w zakresie metodologii i narzędzi do zarządzania projektami (w tym z zakresu metodologii Agile oraz Waterfall).
 • Podejście analityczne oraz nastawienie na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów.
 • Nastawienie na pracę zespołową oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.