Raportuje do: Szef obszaru nieruchomości oraz obiektów infrastruktury

Odpowiada za: Samodzielne stanowisko

Termin nadesłania aplikacji: 11.06.2023

Opis stanowiska:

Jako Manager ds. zarządzania nieruchomościami będziesz odpowiedzialny/-a za obsługę i realizację wszystkich aspektów zarządzania nieruchomościami, w tym najmu, budowy i rozbudowy obiektów produkcyjnych i biurowych łącznie z rozbudową budynków lub obszarów. W ramach pracy będziesz odpowiedzialny/-a za upewnianie się, że wszystkie nieruchomości są dobrze utrzymane zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi/fabrycznymi oraz przepisami i regulacjami.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Wspieranie rozwoju i wdrażanie strategii nieruchomościowych w celu wspierania potrzeb produkcyjnych
 • Planowanie, kontrolowanie i wdrażanie projektów w sferze rozwoju i zarządzania obiektów
 • Bycie osobą kontaktową w przypadku zapytań dotyczących konkretnego obiektu i koordynowanie współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Negocjacja i obsługa umów ze sprzedawcami, dostawcami i wykonawcami
 • Zapewnianie usług technicznego i infrastrukturalnego zarządzania budynkami oraz usług bieżącej eksploatacji
 • Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia zgodności działań związanych z nieruchomościami z potrzebami biznesowymi
 • Opracowywanie i zarządzanie budżetami dla działań związanych z nieruchomościami, łącznie z raportowaniem do kierownictwa – wsparcie w przygotowaniu planowania rocznego budżetu nieruchomości
 • Zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiskowej oraz z innymi odpowiednimi wymogami prawnymi

Wymagania względem Kandydata:

 • Ukończone studia na kierunkach: Zarządzanie Obiektem, Budownictwo Techniczne lub Wykształcenie Techniczne z dodatkowymi kwalifikacjami biznesowymi (elektrotechnika lub specjalista techniczny)
 • Udokumentowane doświadczenie w obsłudze projektów w zakresie obiektów produkcyjnych, planowaniu projektów budowlanych lub ulepszeń nieruchomości
 • Znajomość technicznego wyposażenia budynków oraz przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i BHP
 • Znajomość praw i przepisów dotyczących nieruchomości oraz oprogramowania do zarządzania projektami
 • Analityczny i niezależny sposób pracy
 • Umiejętność zarządzania wieloma projektami jednocześnie i efektywnego ustalania priorytetów zadań
 • Umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność strategicznego myślenia
 • Doskonałe umiejętności komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim i angielskim