Raportuje do: Dyrektor fabryki

Odpowiada za: Samodzielne stanowisko

Opis stanowiska:

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi procesami ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. W tym realizacja rządowych polityk oraz procedur, oceny ryzyka, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa oraz wdrażanie środków BHP w różnych działach produkcyjnych.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy oraz zmniejszanie ryzyka występowania potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy
 • Tworzenie raportów z wypadków oraz incydentów, identyfikowanie ich przyczyn oraz wdrażanie działań naprawczych w odpowiednim czasie w celu zapobiegania wystąpieniu ponownego incydentu lub wypadku
 • Wprowadzanie standardów BHP w ramy organizacji, zapewnianie wytycznych oraz szkoleń dla zespołów produkcyjnych z obszaru bezpieczeństwa pracy, w tym np. szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia pożarowe
 • Regularne przeprowadzanie ocen ryzyka zawodowego oraz audytów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi
 • Opracowywanie i realizacja planów BHP w miejscu pracy zgodnie z regulacjami prawnymi
 • Przeprowadzanie kontroli oraz sprawdzanie sprzętu i maszyn w celu identyfikacji potencjalnego niebezpieczeństwa
 • Przygotowywanie raportów BHP dla kierownika produkcji
 • Współpraca z kierownictwem w celu przygotowania i opracowania planu działań awaryjnych
 • Współpraca z działem HR przy organizacji badań BHP dla osób będących już w organizacji, jak i rozpoczynających współpracę

Wymagania:

 • Doświadczenie z zakresu znajomości norm i przepisów BHP w branży produkcyjnej
 • Zrozumienie przepisów BHP wg polskich wytycznych oraz praktyczna znajomość wymagań ISO & OSHA
 • Wykształcenie z zakresu administracji biznesowej, zarządzania bezpieczeństwem lub podobnej dziedzinie, będzie dodatkowym atutem
 • Specjalistyczna wiedza o potencjalnych zagrożeniach występujących w środowisku przemysłowym
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia raportów, opracowywania polityk oraz norm, praktyczne doświadczenie w ocenie ryzyka BHP lub analizie danych
 • Posiadanie certyfikatów BHP będzie dodatkową zaletą
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Zdolności organizacyjne, oraz kierownicze
 • Zorientowanie na detal i dbałość o szczegóły w celu rozróżnienia zagrożeń bezpieczeństwa
 • Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Ukierunkowanie na cel, wyniki oraz możliwe rozwiązania