Raportuje do: Szef obszaru jakości

Odpowiada za: Specjalista ds. jakości dostaw

Termin nadesłania aplikacji: 11.06.2023

Opis stanowiska:

Jako Lider ds. jakości dostaw będziesz odpowiedzialny/-a za koordynację i zarządzanie zarówno działań zapewniania jakości jak i specjalistów ds. jakości w sferze przychodzących materiałów. Obejmuje to przeprowadzanie analiz przyczyn, raportowanie wyników i wdrażanie metod doskonalenia w celu zapewnienia bezbłędnych procesów logistycznych/przychodzących.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Planowanie działań związanych z zapewnieniem jakości, a także projektowanie metod i standardów zapewnienia jakości, tym samym zapewniając bezbłędne procesy logistyczne/przychodzące
 • Opracowywanie standardów jakości i prowadzenie rejestru wydajności dostawców
 • Pobór i weryfikacja próbek źródłowych za pomocą odpowiednich metod (np. testowanie funkcjonalności, porównanie ze specyfikacjami)
 • Prowadzenie rejestru KPI (kluczowych wskaźników wydajności), takich jak liczba wadliwych części/dostaw dziennie, i zgłaszanie ich wewnętrznym interesariuszom
 • Wdrażanie kontroli zapasów i zapewnienie zgodności ze standardami audytu
 • Komunikowanie się z działem zaopatrzenia lub dostawcami w temacie wydajności poszczególnych dostawców oraz potencjalnych obszarów wymagających poprawy

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii przemysłowej, zarządzania produkcją, zarządzania jakością lub dziedzin pokrewnych lub ukończone praktyki w dziedzinie mechatroniki lub elektrotechniki z dalszym szkoleniem w zakresie metod, procesów zapewniania jakości lub porównywalne kwalifikacje
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe jako kontroler jakości materiałów lub na podobnym stanowisku
 • Ugruntowana znajomość standardów kontroli jakości i metod badań oraz znajomość systemów zapewniania jakości
 • Doświadczenie w kierowaniu mniejszymi zespołami oraz w koordynowaniu działań
 • Wybitna umiejętność analitycznego myślenia i bystre oko do szczegółów
 • Nastawienie zorientowane na wyniki z naciskiem na ciągłe doskonalenie
 • Silna etyka pracy i przywiązanie do jakości
 • Dobra znajomość języka angielskiego