Raportuje do: Dyrektor obszaru Inżynierii & WCOM

Odpowiada za: brak podległego zespołu

Opis stanowiska:

Odpowiedzialność za całościowe wdrożenie programu WCOM (World Class Operations Management). Przygotowanie planu głównego, koordynacja działań, delegowanie zadań oraz zapewnienie skutecznego wdrożenia projektów, narzędzi i procesów w obszarze WCOM.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Wsparcie rozwoju oraz wdrażania strategii z zakresu WCOM
 • Planowanie oraz prowadzenie spotkań Zespołu Sterującego programu WCOM
 • Dbanie o zgodność aktualnie prowadzonych projektów z zasadami i celami WCOM.
 • Wspieranie wdrażania oraz codziennego wykorzystywania narzędzi i procesów z zakresu WCOM.
 • Wsparcie w identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz opracowywanie planów pozwalających na eliminację strat
 • Zapewnianie pracownikom niezbędnych szkoleń pozwalających na zrozumienie zasad, kluczowych narzędzi i założeń programowych WCOM.
 • Tworzenie procedur pozwalających na monitorowanie i raportowanie celów WCOM oraz monitorowanie postępów w zakresie wdrażania narzędzi i metod WCOM.
 • Współpraca z innymi członkami zespołu, zespołami interdyscyplinarnymi oraz kadrą zarządzającą w celu zapewnienia płynnego wdrażania inicjatyw z zakresu WCOM.

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie produkcją, inżynieria produkcji lub pokrewne).
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym.
 • Szeroka wiedza w zakresie TPM, Lean, Six Sigma i innych metod optymalizacji i usprawniania produkcji.
 • Doświadczenie i wiedza z zakresu WCOM i projektów w tym obszarze.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz we współpracy z zespołami interdyscyplinarnymi.
 • Doskonała organizacja pracy własnej, nastawienie na detale oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego.