Raportuje do: Dyrektor finansowy

Opis stanowiska:

Odpowiedzialność za planowanie i analizę finansową, zarządzanie budżetem, prognozowanie i raportowanie finansowe. Ścisła współpraca z kierownictwem wyższego szczebla w celu dostarczania analiz finansowych, które pomogą w podejmowaniu strategicznych decyzji, inwestycji, projektów.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Przygotowywanie raportów finansowych oraz opracowywanie i utrzymywanie modeli finansowych wspierających procesy budżetowania i prognozowania;
 • Przygotowywanie analiz finansowych w celu wsparcia w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami, projektami itp.;
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia rzetelności finansowej zgodnej z przepisami i zasadami organizacji;
 • Monitorowanie wyników finansowych, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy lub potencjalnych zagrożeń z perspektywy finansowej;
 • Współpraca z zewnętrznymi partnerami (np. outsourcing funkcji księgowych) oraz wewnętrznymi zespołami w celu przygotowania niezbędnych raportów finansowych, budżetu i prognoz, wspomagających poodejmowanie strategicznych decyzji biznesowych
 • Wsparcie projektów oszczędnościowych dla poszczególnych obszarów fabryki zainicjowanych przez obszar WCOM
 • Opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie wewnętrznych standardów finansowych w celu zapewnienia dokładności i zgodności z przepisami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze finansów, ekonomii lub rachunkowości;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Kilkuletnie doświadczenie w planowaniu i analizie finansowej;
 • Dobre zrozumienie zasad rachunkowości i przepisów finansowych;
 • Doświadczenie w analizie finansowej obszarów i projektów związanych z działalnością operacyjną;
 • Silnie rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Samodzielność, umiejętność myślenia strategicznego z dbałością o szczegóły;
 • Umiejętności komunikacyjne i pracy zarówno indywidualnej, jak i w zespole.