Raportuje do: Szefa obszaru jakości

Odpowiada za: Inżynierów jakości

Termin nadesłania aplikacji: 28.05.2023

Opis stanowiska:

Jako kierownik jakości będziesz odpowiedzialny za definiowanie i utrzymanie standardów jakościowych oraz wdrażanie procesów kontroli jakości. Będziesz nadzorował kluczowe wskaźniki jakościowe i wprowadzał działania korygujące, celem dalszego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Zapewnienie jakości produktów na każdym etapie procesu, zgodnie z przyjętymi normami i standardami,
 • Przeprowadzenie analiz ryzyka (FMEA) dla procesów i produktów, oraz działań z nich wynikających.
 • Ocena i rozwój dostawców w zakresie zarządzania jakością.
 • Analiza danych i weryfikacja kluczowych wskaźników.
 • Wprowadzenie i rozwój metod jakościowych (8D, 5-Why).
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i planowanie jakości w ramach projektów rozwojowych.
 • Wdrażanie projektów optymalizacyjnych i trwałe eliminowanie braków jakościowych oraz ciągły rozwój w zakresie poprawy jakości.

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, inżynieria przemysłowa) lub pokrewne. Atutem będą ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty jakościowe.
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze jakości w środowisku produkcyjnym, mile widziane doświadczenie w zarządzaniu produkcją.
 • Doświadczenie w zarządzaniu Zespołem. Umiejętność delegowania zadań oraz egzekwowania ich realizacji.
 • Praktyczna znajomość narzędzi zarządzania jakością: Six Sigma, APQP, FMEA oraz wymagań ISO
 • Silne umiejętności analityczne oraz zorientowanie na szczegóły.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy oraz ustalania priorytetów. Nastawienie na szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów.
 • Umiejętność pracy w zmieniającym się środowisku i pod presją czasu.
 • Znajomość angielskiego - w mowie i piśmie - na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację.