Raportuje do: Dyrektor obszaru Inżynierii & WCOM

Odpowiada za: brak podległego zespołu

Opis stanowiska:

Odpowiedzialność za tworzenie oraz redefiniowanie standardów, systemów oraz koncepcji produkcji w celu minimalizacji kosztów oraz zwiększenia efektywności produkcji. Dbanie o odpowiednie szkolenia dla pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań zgodnych z istniejącymi systemami oraz narzędziami.  

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych procesów i technologii produkcyjnych w celu zwiększenia efektywności, jakości oraz wydajności produkcji.
 • Współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi w celu zidentyfikowania obszarów do poprawy.
 • Prowadzenie analiz wydajności oraz kosztów produkcji w celu analizy potencjalnego wpływu i korzyści z wprowadzenia nowych technologii i procesów.
 • Opracowywanie oraz wdrażanie niezbędnych narzędzi w celu łatwiejszego wdrożenia nowych procesów i produktów do produkcji.
 • Dbanie o odpowiednie poziom zasobów niezbędnych do skutecznej realizacji już trwających i zaplanowanych projektów.
 • Bieżące analizowanie kluczowych wskaźników efektywności produkcji i analiza ich pod kątem ewentualnych usprawnień/optymalizacji produkcji.
 • Bieżące raportowanie aktualnych projektów i ich statusów.

Wymagania względem Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (inżyniera przemysłowa, zarządzanie produkcją lub pokrewne).
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym.
 • Wiedza oraz kompetencje w obszarze planowania oraz wdrażania projektów usprawniających procesy oraz technologie produkcyjne.
 • Wiedza dotycząca metod z zakresu optymalizacji/usprawnień procesów (np. TPM, Lean, Six Sigma itp.).
 • Doskonała organizacja pracy własnej, nastawienie na realizację zadań oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.