Specjaliści IT na miarę Twojej firmy, bo umiemy w IT i lubimy naszą pracę #takeITeasy

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Staramy się w pierwszej kolejności dobrze zrozumieć potrzeby rekrutacyjne oraz oczekiwania względem profilu kandydata. Zawsze szukamy „na miarę”, opierając się na zrozumieniu roli, projektu i danego obszaru. Zapewniamy doradztwo związane z obecną sytuacją na rynku pracy, którego się nie boimy. Dobieramy strategię dotarcia i pozyskania kandydatów dostosowaną do profilu technologicznego. Działamy szybko, bo umiemy w IT, lubimy wyzwania i naszą pracę #takeITeasy!

Rekrutacje IT

Poznaj najczęściej wybierane formy współpracy.

Rekrutacje IT

Model pracy dotyczący rekrutacji stałych w oparciu o success fee jest najczęściej wybieraną przez naszych partnerów formą współpracy. Dotyczy szukania kandydatów „na miarę”, na podstawie informacji otrzymanych od klienta.

Opłata jest rezultatem sukcesu (success fee), czyli rozpoczęciem pracy lub podpisaniem umowy przez kandydata. Kluczowym elementem współpracy jest dla nas zrozumienie roli, najchętniej za pomocą krótkiego spotkania z osobami odpowiedzialnymi za proces. Kandydatów rekomendujemy zawsze na podstawie wcześniej przeprowadzonych rozmów.

Nasze rekrutacje IT w 2022
IT contracting

IT contracting (outsourcing usług IT) umożliwia korzystanie z usług ekspertów na określony czas lub do realizacji określonego projektu. Jest także sposobem na obniżenie kosztów utrzymania sprzętu i systemów informatycznych oraz pracowniczych, gdyż to my zatrudniamy pracownika.

IT contracting z Grafton to delegowanie wykwalifikowanego konsultanta do wykonania czy utrzymania określonej usługi/usług z zakresu IT. Istnieje również możliwość zbudowania i zaangażowania całego zespołu konsultantów do obsługi długoterminowego projektu IT czy możliwość czasowego powiększenia zespołu projektowego.

IT contracting
RPO IT

Dedykowany specjalista ds. rekrutacji na wyłączność to usługa pomagająca w rozwiązaniu problemu ze znalezieniem odpowiedniej osoby do czasowego wsparcia rekrutacji w obszarze IT. 

Recruitment Process Outsourcing to pomoc w wyzwaniach rekrutacyjnych poprzez zasilenie wewnętrznego zespołu HR konsultantem z dostępem do bazy danych Grafton, a także z możliwością dotarcia do szerokiego grona kandydatów przez LinkedIn.

Wsparcie rekrutera doświadczonego w realizacji projektów IT oraz poszerzenie zasięgu poszukiwań przez dodanie dwóch narzędzi, znacząco zwiększa skuteczność rekrutacyjną organizacji. Sprawdź szczegóły o usłudze RPO

Usługa RPO

RPO
Zarządzanie wielopoziomowym projektem rekrutacyjnym

Budujemy, przenosimy, pomagamy w przeprowadzeniu rekrutacyjnej zmiany organizacyjnej.

Często nasi partnerzy, którzy mierzą się z wyzwaniem i dużą ilością otwartych procesów rekrutacyjnych potrzebują zastosowania innego, projektowego podejścia. Konieczność zarządzania wieloma procesami w ograniczonym czasie wymaga doświadczenia, dostosowanych narzędzi i zaangażowania kilku konsultantów czy oddziałów Grafton. Jest to zadanie dedykowanego Project Managera. Jednocześnie w praktyce klient ma kontakt z jedną osobą, której zadaniem jest również transparentna komunikacja i raportowanie progresu oraz sytuacji na bieżąco.

Możliwe jest również prowadzenie projektu o charakterze międzynarodowym z udziałem oddziałów Grafton w innych państwach.

Zarządzanie wielopoziomowym projektem rekrutacyjnym

Technologiczna mapa najczęściej prowadzonych projektów

Przedstawiamy nasze technologiczne specjalizacje w odniesieniu do obszarów i najczęściej realizowanych projektów.

Obszar       Stanowiska
Technical Support Technical Support 1st Line, 2nd Line, 3nd Line
Service Desk Leader/Manager
Network Network Engineer (1st Line, 2nd Line, 3nd Line)
Network Leader/Manager
Security Secruity Analyst, Engineer (1st Line, 2nd Line, 3nd Line) 
Network Security Engineer 
Antyvirus Engineer 
Ethical Hacker
Security Architect
System and Infrastructure Management  Windows, Linux/Unix, VMWare, AIX Engineer
Database Administrator, Developer
SAP SAP Support/Functional Consultant
ABAP Developer
SAP HANA Consultant 
SAP Team Leader/Manager
Programming C/C++, Java, Kotlin, Scala, C#/.NET, Unity, JavaScript, PHP, RoR, VBA, Python, Full Stack, ReactJS, Blockchain Developer
Software Development Manager, Functional (Haskell, Clojure etc.)
Mobile Development Android, iOS Developer
Cross-platform Mobile Developer
Quality Assurance/Testing QA Engineer (manual)
QA Engineer (automated)
QA Team Lead/Manager, Test Manager
Process Management (ITIL) Incident, Problem, Change, Release, Configuration Manager
Service Delivery Manager
Cloud Development AWS, Azure, GCP Developer/Architect,
Cloud Hybrid Developer/Architect
Product Design  Graphic, UI/UX Designer
Product Manager
DevOps  DevOps, SecOps, DevSecOps
Cross-functional positions Business Analyst, Technical Writer, People Leader, Solution Architect,  IT Project Manager, IT Program Manager
Business Intelligence / Big Data & Data Science BI/ETL Consultant, Data Engineer, Machine Learning Developer, NLP Engineer, Big Data Developer, Data Scientist, Computer Vision Engineer
RPA-Robotics Process Automation RPA Developer, Consultant, Architect
Agile positions Scrum Master, Agile Coach, Product Owner, Release Train Engineer

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz dobrych specjalistów IT zostaw kontakt przez formularz poniżej, odpowiemy! #takeITeasy

Polityka prywatności.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dlaczego przedstawiamy Ci niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych?

Opracowaliśmy niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych, aby wyjaśnić nasze działania podejmowane dla zapewnienia, aby zostały zachowane bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Ci informacji na temat danych osobowych, które zbieramy, dlaczego i w jakim celu je zbieramy, jak je wykorzystujemy, z jakich źródeł je otrzymujemy, komu wolno nam je przekazywać oraz gdzie możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz jak są zabezpieczane.

Wszelkie relacje nawiązywane z nami w związku z naszymi usługami rekrutacyjnymi podlegają naszym Warunkom Ogólnym.

Prosimy wziąć pod uwagę, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub na politykę ochrony prywatności, nie możesz korzystać z naszych usług.

Jeżeli już wcześniej korzystałeś/korzystałaś z naszych usług, zdajesz sobie sprawę, że oferujemy usługi agencji zatrudnienia osobiście i przez naszą stronę internetową pl.grafton.com, jak również na inne sposoby, w tym strony internetowe naszych partnerów lub media społecznościowe. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stosuje się do wszystkich danych osobowych, które zbieramy przez te platformy lub innymi sposobami powiązanymi z tymi platformami.

Grafton jako administrator Twoich danych osobowych

Grafton Recruitment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000744760, NIP 527-28-61-049, jest administratorem Twoich danych osobowych. Fakt, że jesteśmy administratorem danych osobowych oznacza, że przestrzegamy zasad przetwarzania danych osobowych i traktujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie ze stosownymi przepisami, decydujemy o celu i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zapewniamy, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Chronimy Twoje dane osobowe korzystając z najnowszej technologii oraz regularnie oceniamy i aktualizujemy procedury służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy szukasz pracy, odpowiadasz na konkretne ogłoszenie, tworzysz swój profil na naszej stronie internetowej, przesyła nam swoje CV lub kontaktuje się z nami w sprawie danego stanowiska inną drogą (elektronicznie, listownie, na formularzu rekrutacyjnym, telefonicznie itp.), przekazujesz nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy w ciągu całego procesu kontaktu z danym pracodawcą oraz w okresie świadczenia naszych usług. Wszystkie nasze usługi dotyczą poszukiwania pracy, procesu rekrutacji i rozwoju osobistego.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe lub kategorie danych osobowych. Nie oznacza to, że przetwarzamy wszystkie niżej wymienione dane osobowe każdego kandydata. Na przykład nie jesteśmy w stanie podać pełnej listy wszystkich danych osobowych, które kandydaci podają nam w swych CV lub innych podobnych dokumentach. Prosimy wziąć pod uwagę, że lista przykładów nie jest wyczerpująca.

 • Imię, nazwisko
 • Tytuł naukowy, wykształcenie
 • Stały adres, adres kontaktowy
 • Obywatelstwo
 • Data i miejsce urodzenia, PESEL
 • Język ojczysty
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Oczekiwane wynagrodzenie
 • Prawo jazdy
 • Informacje podane w Twoim życiorysie, profilu na naszej stronie internetowej, załącznikach do odpowiedzi na ogłoszenie lub wiadomości z prośbą o informacje w sprawie danego stanowiska
 • Doświadczenie zawodowe / informacje na temat poprzedniego lub bieżącego zatrudnienia
 • Informacje o rejestracji w Urzędzie Pracy
 • Fotografia (jeżeli zostanie przekazana w załączniku do Twojego CV)
 • Łącze do profilu w mediach społecznościowych
 • Informacje na temat rozpoczęcia pracy, wysokości wynagrodzenia, rozwiązania stosunku pracy
 • Znajomość języków, szczególne umiejętności/wiedza i kwalifikacje zawodowe
 • Ocena cech osobowości

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie z uzasadnionych powodów. O ile nie podano inaczej, przetwarzamy dane osobowe kandydatów wyłącznie za ich wyraźną zgodą albo w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy, w zależności od okoliczności. Jeżeli przechowamy Twoje dane osobowe, np. z powodu sporu sądowego, podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes. Każde przekazanie danych osobowych kandydatów naszym partnerom, z którymi zawarliśmy umowy i którzy udzielają nam pomocy w rekrutacji nowych kandydatów odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam usprawnić nasze działania w ramach pośrednictwa pracy i świadczenia powiązanych usług, obejmujących m. in. odpowiedź na Twoje podanie w sprawie pracy oraz korespondencja pomiędzy Tobą a potencjalnymi pracodawcami w ciągu procesu rekrutacji. Przetwarzamy ponadto dane osobowe w celach marketingowych i statystycznych.

Dane osobowe są zbierane, aby ułatwić skuteczny proces rekrutacji kandydatom i klientom, podczas oceny umiejętności, doświadczenia, kwalifikacji i przydatności do pracy na danym stanowisku, zarówno obecnie i w przyszłości, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. W szczególności oceniamy, czy nadajesz się jako kandydat oraz czy Twoje wykształcenie, doświadczenie i znajomość języków spełniają wymogi ogłoszenia oraz czy wynagrodzenie odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Nasza strona internetowa pozwala Ci złożyć załączniki wraz z podaniem dotyczącym konkretnego stanowiska. Składasz te załączniki dobrowolnie, a dane osobowe w nich zawarte będą przetwarzane wyłącznie w celu oceny, czy nadajesz się, jako kandydat, na dane stanowisko.

Twój profil na naszej stronie internetowej pozwala na połączenie podania w sprawie pracy z kontami sieci społecznościowych (takich jak Linkedin). Jeżeli postanowisz przekazać link do Twojego konta sieci społecznościowej, możemy przetwarzać nie tylko ten link, ale także dane na Twoich kontach, jednak wyłącznie w związku z naszymi działaniami w ramach pośrednictwa pracy.

Skąd bierzemy Twoje dane osobowe?

Większość danych osobowych, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Czasem otrzymujemy też dane osobowe od osób trzecich, np. portali dla poszukujących pracy lub Twoich poprzednich pracodawców, jeżeli uzyskaliśmy od Ciebie ich dane kontaktowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego je przetwarzamy. Zakładając, że nie usuniesz swego profilu ani nie rozwiążesz z nami umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 7 lat. Gdy uznamy, że Twoje dane nie są już potrzebne do żadnych celów, dla których były przetwarzane, usuwamy je.

Do kogo przesyłamy Twoje dane osobowe?

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe konkretnie w celu wykonania działań w ramach agencji pośrednictwa pracy i świadczenia powiązanych usług, przesyłamy Twoje dane pracodawcom szukającym pracowników na podane w ogłoszeniach stanowiska. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą informacją mogą być dalej przekazywane uprawnionym organom państwowym, instytucjom lub innym podmiotom, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach prawa. Jeśli będzie to konieczne, aby osiągnąć cel przetwarzania danych osobowych niezbędny do wykonania naszych zobowiązań prawnych lub umownych, jeśli będzie to konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów albo jeśli będzie to wynikało z Twojej zgody, możemy przesłać Twoje dane osobowe dostawcom zewnętrznym, którzy udzielają nam pomocy w trakcie procesu rekrutacji.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania informacji na temat swoich danych osobowych i do uzyskania do nich dostępu. Masz dodatkowo prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych lub wnioskować o przenoszalność danych. Jednakże prosimy o zauważenie, że nie zawsze musimy zastosować się do Twojego wniosku o usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciwu albo prośby w sprawie przenoszalności. Nasze zobowiązania prawne i zwolnienia z tych praw będą rozpatrywane dla poszczególnych przypadków.

Masz również prawo do zgłoszenia roszczenia, skargi lub innego wniosku bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00 (operator), elektroniczna skrzynka podawcza: https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku pytań w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych email: dpo.pl@grafton.pl

Komunikacja marketingowa

Możemy także wykorzystywać Twoje dane osobowe, pośród innych celów, aby wysyłać Ci wiadomości handlowe dotyczące naszych usług pośrednictwa pracy, zarówno pocztą elektroniczną, jak też wiadomościami sms. Możemy korzystać z tych danych do wysyłania tych wiadomości, chyba że (adresat) odrzucisz tę opcję.

Masz prawo do nie zgodzenia się na otrzymywanie wiadomości handlowych w dowolnym momencie. Można to uczynić emailem wysłanym na adres: info@grafton.pl, poprzez swój profil, uruchamiając łącze w wiadomości handlowej albo przesyłając wiadomość do dowolnej osoby, której dane kontaktowe zostały podane w niniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych. Możesz także wypełnić w tym celu nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej spółki Grafton.

Nie każda wiadomość, którą Ci wysyłamy, jest wiadomością handlową. Możemy także korzystać z Twoich informacji kontaktowych, aby poinformować, np. o zmianach Warunków Ogólnych lub niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych.

Zgoda marketingowa
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem wskazanego przeze mnie adresu e-mail oraz numeru telefonu tj. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.