Raportuje do: Dyrektor fabryki

Opis stanowiska:

Wsparcie Dyrektora fabryki w realizacji codziennych zadań i obowiązków. Punkt pierwszego kontaktu dla pracowników, jak i partnerów oraz klientów zewnętrznych. Odpowiedzialność za przygotowywanie istotnej komunikacji, dokumentacji, raportów, zestawień.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Wsparcie dla Dyrektora fabryki w wykonywaniu obowiązków
 • Pełnienie funkcji pośrednika między biurem dyrektora, a innymi działami firmy
 • Analizowanie i rozwiązywanie zgłaszanych zapytań/kwestii skierowanych do Dyrektora fabryki
 • Dbanie o prawidłowy przepływ informacji wewnątrz organizacji
 • Koordynowanie kalendarza Dyrektora fabryki
 • Zarządzanie wewnętrznymi projektami (m.in. związanymi z komunikacją wewnętrzną, inicjatywami), kontrolowanie statusu poszczególnych działań oraz odpowiedzialność za ich prawidłowy przebieg
 • Przygotowywanie umów i dokumentacji firmowej, czynne uczestnictwo w posiedzeniach zarządu organizacji
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z zewnętrznymi partnerami biznesowymi

Wymagania względem Kandydata:

 • Minimum 3 – 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w środowisku produkcyjnym
 • Wykształcenie wyższe na kierunku administracja, zarządzanie, zarządzanie projektami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań i proaktywna postawa
 • Duża samodzielność w podejmowaniu decyzji i asertywność
 • Dobra organizacja czasu pracy i uważność co do detali