Nasze rozwiązanie polegające na zarządzaniu pełnym procesem rekrutacji obejmuje całość procesu rekrutacyjnego, czyli wszystkie elementy rekrutacyjnej układanki. Zajmiemy się wszystkim - od mapowania rynku, przez kontaktowanie kandydatów, aż po ich ocenę, umawianie rozmów z managerami zatrudniającymi, negocjowanie ofert i wspieranie płynnego onboardingu. Zadbamy również o zgodność z regulacjami prawnymi, specyficznymi dla danego rynku i przeprowadzimy wywiady wyjściowe, by zapewnić kompleksowe zarządzanie talentami.

To elastyczne i holistyczne rozwiązanie może być wprowadzone ogólnie w całym przedsiębiorstwie lub zostać dostosowane do potrzeb konkretnej placówki, oddziału, departamentu lub funkcji. Nasze zaangażowanie znajduje potwierdzenie we współpracy, którą zbudowaliśmy by przezwyciężyć wyjątkowe wyzwania stojące przed naszymi klientami. Zamiast opierać się na istniejących modelach rekrutacyjnych, korzystamy z wielu lat doświadczenia w międzynarodowych rekrutacjach międzysektorowych by tworzyć strategie, SLA i raporty zapewniające ci siłę rekrutacyjną, wiedzę o rynku pracy i pełną kontrolę na każdym etapie.

Kluczowe cechy usługi

• Wsparcie rekrutacji end-to-end

• Wyszukiwanie i kontaktowanie kandydatów

• Integracja technologii i zarządzanie ATS

• Wsparcie strategii EB (marki) pracodawcy

• Rozpoznanie rynku i mapowanie talentów

• Ciągłe doskonalenie i monitorowanie wskaźników

Kiedy usługa zarządzania pełnym procesem rekrutacji jest właściwym rozwiązaniem?

 

Przyspieszone pozyskiwanie talentów
Redukcja kosztów w przeliczeniu na zatrudnionego kandydata
Mierzalny, policzalny proces rekrutacyjny – pełna analityka
Skalowalny zespół pozyskiwania talentów
Lepsza ocena procesu rekrutacyjnego przez kandydatów
Zwinne zarządzanie funkcją HR w organizacji
Tworzenie polityki różnorodności i inkluzywności
Skontaktuj się z analitykiem programów RPO.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, niezależnie od jego zakresu, skontaktuje się z tobą wyspecjalizowany analityk branżowy z sugestiami możliwości wsparcia twojej strategii rekrutacyjnej.